Katso myös

Lisätietoja muiden virastojen suunnittelun ja seurannan asiakirjat:

Valtion raportointipalvelu Netra

Lisätietoja talousarviosta:

Valtiovarainministeriö

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Talousjohtaja

Kristiina Tikkala

  • 029 534 3244
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Liikenneviraston ohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty toiminnan ja talouden suunnittelun ja tulosohjauksen asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Tulossopimus on Liikenneviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Suunnitelmat:

Seurantatiedot:

Sivu päivitetty 02.03.2018