Organisaatio

Liikenneviraston organisaatio koostuu neljästä toimialasta sekä pääjohtajalle raportoivasta Viestintä ja yhteiskuntavastuu -toiminnosta. Toimialat ovat Toiminnan ohjaus, Suunnittelu ja hankkeet, Väylänpito sekä Liikenne ja tieto. Toimialat jakautuvat osastoihin ja yksiköihin.

$curSection.bigImageAltText.data

Toiminnanohjaus-toimiala vastaa Liikenneviraston toiminnan ohjaamisesta ja yhtenäisten toimintatapojen edistämisestä. Toimiala palvelee kaikkia liikennevirastolaisia ja määrätyin osin myös ELY-keskuksissa työskenteleviä. Toimialan tehtävänä on tukea substanssitehtävien toteuttamista taloudelliselta, oikeudelliselta ja henkilöstöhallinnolliselta näkökulmalta sekä koordinoida viraston turvallisuus- ja valmiusasioita.

Suunnittelu ja hankkeet -toimiala vastaa väyläverkon isojen investointi-hankkeiden tehokkaasta ja laadukkaasta suunnittelusta, toteuttamisesta sekä erilaisten toteuttamismallien ja laadunvarmistusmenetelmien kehittämisestä.

Väylänpito-toimiala vastaa väylien kunnossapidosta ja viranomaistehtävistä sekä ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden ohjauksesta. Liikennevirasto määrittelee väylien palvelutason tarpeiden ja resurssien pohjalta. Väylänpito-toimiala huolehtii myös väylä- ja liikennetekniikka-asioista, väylänpidon kiinteistöistä ja materiaalihallinnasta.

Liikenne ja tieto -toimiala vastaa liikenteen palveluista, liikenteen operatiivisesta ohjauksesta 24/7-periaatteella kaikissa liikennemuodoissa, sekä viraston tietopalveluiden, tietovarantojen ja tietohallinnon hoidosta ja kehittämisestä. Liikenne ja tieto -toimiala vastaa myös joukkoliikenteen lupa- ja ostotoiminnan valtakunnallisesta asiantuntijatuesta sekä joukkoliikenteen määrärahojen käytöstä.

 

Liikenneviraston organisaatio

Liikenneviraston johtoryhmä

 

  Antti Vehviläinen, pääjohtaja (yhteystiedot)

 

Virpi Anttila, liikenne ja tieto -toimialan ylijohtaja (yhteystiedot)

 

Mirja Noukka, väylänpito-toimialan ylijohtaja (yhteystiedot)

 

 Rami Metsäpelto, suunnittelu ja hankkeet -toimialan ylijohtaja (yhteystiedot) 

 

Sinikka Hartonen, toiminnan ohjaus -toimialan ylijohtaja (yhteystiedot)

 

Miia Apukka, viestintäjohtaja (yhteystiedot)Laura Kuistio, oikeus ja hankinta -osaston johtaja (yhteystiedot)Petri Rönneikkö, liikennekeskusten johtaja (yhteystiedot)Jarmo Joutsensaari, ELY-johtaja (yhteystiedot)

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 01.09.2017