Organisaatio

Liikenneviraston organisaatio koostuu neljästä toimialasta sekä pääjohtajalle raportoivista oikeus ja hankinta -osastosta, viestintä ja sidosryhmäsuhteet -toiminnosta, talous ja tulosohjausosastosta, ELY-ohjaus -toiminnosta, kehittäminen-toiminnosta sekä turvallisuus-toiminnosta. Toimialat ovat toiminnan ohjaus, suunnittelu ja hankkeet, väylänpito sekä liikenteen ohjaus ja hallinta. Toimialat jakautuvat osastoihin ja yksiköihin.

Toiminnanohjaus-toimiala vastaa Liikenneviraston toiminnan ohjaamisesta ja yhtenäisten toimintatapojen edistämisestä. Toimiala palvelee kaikkia liikennevirastolaisia ja määrätyin osin myös ELY-keskuksissa työskenteleviä. Toimialan tehtävänä on tukea substanssitehtävien toteuttamista taloudelliselta ja henkilöstöhallinnolliselta näkökulmalta sekä koordinoida viraston turvallisuus- ja valmiusasioita. Lisäksi toimiala vastaa viraston tietopalveluiden, tietovarantojen ja tietohallinnon hoidosta ja kehittämisestä.

Suunnittelu ja hankkeet -toimiala vastaa väyläverkon isojen investointi-hankkeiden tehokkaasta ja laadukkaasta suunnittelusta, toteuttamisesta sekä erilaisten toteuttamismallien ja laadunvarmistusmenetelmien kehittämisestä.

Väylänpito-toimiala vastaa väylien kunnossapidosta ja viranomaistehtävistä sekä ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden ohjauksesta. Liikennevirasto määrittelee väylien palvelutason tarpeiden ja resurssien pohjalta. Väylänpito-toimiala huolehtii myös väylä- ja liikennetekniikka-asioista, väylänpidon kiinteistöistä ja materiaalihallinnasta.

Liikenteen ohjaus ja hallinta -toimiala vastaa liikenteen palveluista ja liikenteen operatiivisesta ohjauksesta 24/7-periaatteella kaikissa liikennemuodoissa. Liikenne ja tieto -toimiala vastaa myös joukkoliikenteen lupa- ja ostotoiminnan valtakunnallisesta asiantuntijatuesta sekä joukkoliikenteen määrärahojen käytöstä.

 

Liikenneviraston organisaatio

Liikenneviraston johtoryhmä

 

  Kari Wihlman, pääjohtaja (yhteystiedot)

 

Mirja Noukka, toimialajohtaja, suunnittelu ja hankkeet (yhteystiedot)

 

 Jukka Karjalainen, toimialajohtaja, väylänpito (yhteystiedot)

 

 Anna Jokela, johtaja, viestintä ja sidosryhmäsuhteet (yhteystiedot)

 

 Jarmo Joutsensaari, johtaja, Ely-ohjaus (yhteystiedot)Laura Kuistio, johtaja, oikeus ja hankinta (yhteystiedot)

 

 Raimo Tapio, johtaja, toiminnan ohjaus, kehittäminen (yhteystiedot)

 

 Jukka Laiho, talousjohtaja (yhteystiedot)

 

 Heikki Hernesmaa, turvallisuusjohtaja (yhteystiedot)

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 01.11.2018