Tapamme toimia

Liikennevirasto on asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Kuulumme liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle.

Toimintamme on vastuullista, tehokasta ja innovoivaa. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä. Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme siten suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta ja kehitystä. Vastuullamme on Suomen laadukas liikenneinfra, joka mahdollistaa liikkumisen palvelut, robotisaation ja digitalisaation hyödyntämisen.

Liikenneviraston tehtäviin kuuluu:

 • ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • vastata valtion tie- ja rataverkosta sekä hallinnoimistamme vesiväylistä ja niihin kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta sekä ohjata ja valvoa vesiväylänpitoa koko maassa
 • vastata suurten tiehankkeiden toteuttamisesta sekä ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta
 • vastata ELY-keskusten liikenteen vastuualueen toiminnallisesta ohjauksesta tienpidon alueella
 • osallistua liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen
 • huolehtia liikenteen hallinnasta ja sen kehittämisestä valtion liikenneväylillä ja meriliikenteessä
 • turvata talvimerenkulun edellytykset
 • kehittää ja edistää liikenteen palveluja ja niiden markkinoiden toimivuutta
 • edistää väylänpidon tuottavuuden parantamista
 • kehittää julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä sekä myöntää merenkulun ja muiden liikennemuotojen edistämiseen tarkoitettuja avustuksia
 • huolehtia merikartoituksen ylläpidosta ja kehittämisestä
 • varautua huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.
Sivu päivitetty 07.12.2018