Suunnitteilla olevat tiehankkeet

Teiden suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset.

Suunnitteilla olevat tiehankkeet

Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY-keskus. ELY-keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja rakentamisesta.

Katso ELY-keskusten tiehankkeet.

Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Vuorovaikutus suunnittelun aikana

Suunnitteluvaiheessa on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin. Seuraa alueesi hankkeita ja osallistu yleisötilaisuuksiin. Tilaisuuksista saat tietoa paikallisesta ELY-keskuksesta.