Sisältö, hyödyt ja aikataulu

$curSection.bigImageAltText.data
Vuosi 2015 on yksi vilkkaimmista rakennusvuosista.

Sisältö

Hankkeessa korjataan vanhaa ja rakennetaan uutta. Perusparannettavaa raidetta on 335 kilometriä, joista 105 kilometriä kaksoisraideosuutta. Liikennepaikkamuutoksia tehdään 29 kohteessa. Uusia liikennepaikkoja rakennetaan kolme, jotka ovat Riijärvi, Tikkaperä ja Ahonpää. Kempeleelle rakennetaan uusi henkilöliikennepaikka. 

Kaikki 103 tasoristeystä poistetaan Seinäjoen ja Oulun väliltä. Kaksoisraide rakennetaan välille Etelä-Seinäjoki–Lapua sekä Kokkola–Ylivieska. Etelä-Seinäjoen ja Seinäjoen välinen kaksoisraideosuus on valmistunut 2009. 

Hankkeessa korjataan tai uusitaan 16 terässiltaa. Turvalaite- ja sähköratajärjestelmämuutoksia tehdään koko osuudella. Kokkola–Ylivieska-välin nykyinen turvalaitejärjestelmä uusitaan. Alus- ja päällysrakenteita parannetaan Seinäjoelta Ouluun. 

Hyödyt

  • tasoristeyksien poisto parantaa liikenneturvallisuutta 
  • henkilöliikennepaikkojen muutokset parantavat laiturialueen laatua ja käytettävyyttä
  • henkilöliikenteen nopeus nostetaan 160–200 kilometriin tunnissa junatyypistä riippuen
  • uudet liikennepaikat parantavat liikenteen sujuvuutta
  • kaksoisraideosuudet lisäävät raideliikenteen kapasiteettia merkittävästi
  • alus- ja päällysrakenteen parantaminen mahdollistaa akselipainon korottamisen 25 tonniin 
  • hiilidioksidipäästöt vähenevät vuodessa 15 000–30 000 tonnilla
$curSection.bigImageAltText.data

Aikataulu

Seinäjoki-Oulu-ratahanke käynnistyi vuonna 2007 ja valmistuu vuonna 2017.

Ratahankkeen vuoden 2017 työt

$curSection.bigImageAltText.data
Valokuva: SB Aerial Photography, Petri Naukkarinen

Sivu päivitetty 17.03.2017