Vt 8 Laitila

Valtatielle 8 Turku-Pori -välille tavoitellaan runkoverkolle sopivaa yhtenäistä 80–100 km/h nopeustasoa. Laitilan kohdalla nopeusrajoitus on nyt 50–60km/h. Lisäksi tiellä on nelihaaraisia tasoliittymiä, joista pyritään eroon. Tasoliittymät ovat liikenneturvallisuusriski. Parantamistoimenpiteiden jälkeen valtatieltä 8 poistuvat tasoliittymät Laitilan kohdalta ja tien nopeustaso nousee 80 km:iin/h. Parantamisratkaisuilla luodaan myös edellytyksiä Laitilan kaupungin maankäytön kehittämiselle. 

Suunnittelukohteena on Laitilan keskustan kohta. Keskustajakson toimenpiteisiin sisältyy kaksi eritasoliittymää, joista käytetään työnimiä eteläinen (nykyinen kt 43 valo-ohjattu liittymä) ja pohjoinen (Kaukolantien-Erik Sorolaisen tie / ns. sairaalan kohta) liittymä. Lisäksi hankkeeseen liittyy Meijeritien silta, joka liittyy kaupungin katuverkkoon. Hankkeeseen sisältyy myös jalankulku- ja pyöräteiden suunnittelua sekä Salontien (mt 12489) linjauksen muutos. Laitila eteläisen eritasoliittymän kohdalle esitetään kiertoeritasoliittymää, jossa valtatie 8 menisi kiertoliittymän alta. Lisäksi kantatien 43 katuristeyksiin tulee kolme kiertoliittymää. Kaukolantie ja Erik Sorolaisen tie (mt 2051) yhdistetään valtatien 8 yli sillalla ja tähän sisältyvät myös ramppijärjestelyt valtatielle 8. Asutus suojataan melulta.  

Tavoitteena on varmistaa hankkeen yhteensopivuus kaavoituksen kanssa, parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen toimivuutta.

Laitilan keskustan kohdalle valtatielle 8 laaditaan aluksi aluevaraussuunnitelmaa. Suunnittelua tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa. Työssä sovitetaan kaavoitusta ja tiesuunnittelua yhteen. Tavoitteena on varmistaa hankkeen yhteensopivuus kaavoituksen kanssa, parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen toimivuutta. Tiesuunnitelma laaditaan sen jälkeen kun maankäytön tilavaraukset ja tietekniset ratkaisut on sovitettu toisiinsa aluevaraussuunnitelmassa. Tiesuunnitelma pyritään saamaan valmiiksi v. 2019 aikana.

Liikennemäärät Laitilan kohdalla ovat tuoreitten laskelmien perusteella noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (molemmat ajosuunnat yhteensä) kantatien liittymän eteläpuolella. Raskasta liikennettä on paljon, noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina.

Aiemman tiesuunnitteluvaiheen kustannusarvio oli 35 M€, mutta Liikennevirasto on vaatinut kustannusten karsimista ja nyt hankkeessa tavoitellaan 25 M€ kustannustasoa.

Kuvassa maaliskuussa 2018 yleisölle esitelty suunnitelmaluonnos. Luonnoksen yksityiskohtiin tuli tilaisuudessa runsaasti palautetta. 

Sivu päivitetty 28.06.2018