Päällystystyöt 2018 - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Kesän 2018 päällysteohjelma on valmistunut ja työt käynnistyvät toukokuun alkupuolella. Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna n. 15 M€, josta n. 4,7 M€ on korjausvelkarahaa. Päällystysrahoitusta on noin 2,5 M€ vähemmän kuin viime vuonna. Bitumin hinta on jonkun verran noussut viime vuodesta, mutta on edelleen suhteellisen alhaisella tasolla. Edellä mainituista syistä tänä vuonna päällystetäänkin selvästi viime vuotta vähemmän. Päällystysohjelman pituus tulee olemaan n. 370 km, kun viime vuonna päällystettiin 500 km. Tänä vuonna tilannetta helpottaa, että käytettävissä on vielä korjausvelkarahoitusta. Ensi vuonna sitä ei enää ole, ja tilanne tulee olemaan vielä huomattavasti tiukempi. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä vuonna n. 15 km. Kohteet valitaan päällystevaurioiden ja asiakaspalautteiden perusteella.

Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä, mutta myös vilkkaisiin seutu- ja yhdysteihin satsataan kuten viime vuonnakin. Vähäliikenteisten teiden kuntoa ei pystytä juurikaan parantamaan nykyrahoituksella, vaan ne pidetään liikennöitävässä kunnossa pääosin täsmäpaikkauksilla. Vilkasliikenteisillä teillä työt pyritään ajoittamaan niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2018:

 • E18 Lyhyitä osuuksia välillä Turku-Muurla
 • Vt 8 Koveron kohta
 • Vt 8 Ihoden ohituskaistojen kohta
 • Vt 8 Luvia-Pori
 • Vt 9 Moottoritieosuus Liedon aseman kohdalla
 • Vt 10 Lieto-Ankka
 • Vt 11 Kaasmarkku-Ulvila
 • Vt 12 Kolla - Eura
 • Vt 23 Noormarkun kohta
 • Vt 23 Honkakosken kohta
 • Kt 43 Laitilan kohta
 • Kt 43 Malko-Mestilä
 • Kt 52 Somero-Jokioinen
 • Mt 110 Peltola-Piispanristi
 • Mt 110 Muurla-Salo
 • Mt 180 Kaarina-Kirjala
 • Mt 180 Kalkkitie-Parainen
 • Mt 181 Paimio-Tarvasjoki
 • Mt 183 Högmo-Labbnäs
 • Mt 192 Y-tie-Vehmassalmi
 • Mt 273 Niinisalo-Karvia

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat kuitenkin tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski, joten yötyön tarve harkitaan tarkkaan. Yötöinä tullaan tänä vuonna tekemään mm. vt 9 moottoritieosuus Liedon aseman kohdalla, Mt 180 Kaarina-Kirjala ja vt 8 Ihoden kohdalla. Muut mahdolliset yötyökohteet selviävät myöhemmin. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään myös välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina muilla vilkkailla teillä.

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vasta myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Kesällä uusitaan myös tiemerkintöjä

Kuluneiden tiemerkintöjen ylläpitomerkintätyöt alkavat myös keväällä. Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin

Pääsääntöisesti ongelmalliset tieosuudet ovat kyllä tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä. Vaikka korjausvelkarahoituksen ansiosta voidaan päällystää jonkin verran aiempia vuosia enemmän, sillä ei vielä kurota umpeen vuosien saatossa kerääntynyttä korjausvelkaa. Viime vuodenkin päällystyohjelmasta jouduttiin tiputtamaan liikenteellisesti merkittävien seutu- ja yhdysteiden päällystyskohteita pois ja siirtää ne toteutettavaksi tulevinä vuosina. 

Asiakkailta tulee yleensä keväisin enemmän palautetta teiden huonosta kunnosta. Keväisin lumien sulattua tiet ovatkin yleensä normaalia huonommassa kunnossa routavaurioista johtuen. Kesällä teiden kunto paranee, kun päällystevaurioita päästään paremmin paikkaamaan niiltä osin kuin tiet eivät ole mahtuneet päällystysohjelmaan. Suurimmat ongelmat ovat vähäliikenteisillä teillä johtuen heikommasta tien rakenteesta ja vanhoista päällysteistä. Niitä voidaan myös päällystää uudelleen kaikkein vähiten.

Vilkkailla teillä päällysteen kuntovaatimukset ovat tiukemmat

Päällysteiden kunnon kehitystä seurataan vuosittain toistuvilla kuntomittauksilla. Vilkkailla teillä vaaditaan parempaa kuntoa kuin muualla. Alemmissa kuntoluokissa päällysteen ei edellytetä olevan uuden veroinen. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Pääteiden suuremmilla ajonopeuksilla pienemmätkin päällystevauriot, kuten urat, aiheuttavat suuren onnettomuusriskin etenkin märillä ajokeleillä, ja kovemmilla ajonopeuksilla onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavammat.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Painotuksen ollessa pääteiden päällysteiden uusimisessa, vilkkaampikin seututieverkko rapautuu edelleen voimakkaasti. Seututeiden uudelleen päällystämistä joudutaan yleensä rahoituksen puutteessa lykkäämään, minkä vuoksi tie ehtii vaurioitumaan.  Liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan paikkaamaalla ennen kuin on rahaa päällystää tie uudelleen.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Sivu päivitetty 31.08.2018