Käyttäjät ja käyttäjätunnukset

RUMA:n käyttäjät

Radanpidon yrityksissä RUMA:n käyttäjiä ovat ratatyövastaavat, työryhmien yhteyshenkilöt ja ratatyöhön liittyvän kaluston/koneiden kuljettajat.

RT- ja LR-ilmoituksia voi laatia sekä Web-käyttöliittymällä että "kentältä" mobiilisovelluksella ratatyöstä vastaavan toimesta. RT-ilmoituksen tekijällä pitää olla ratatyövastaavan pätevyys ja perehdytys RUMA-järjestelmään.

Käyttäjätunnukset koulutusympäristöön

Tunnukset koulutusympäristöön ovat yrityskohtaisia (eivät henkilökohtaisia). Yrityksen yhteyshenkilön tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen rata.tunnustilaukset@liikennevirasto.fi ja pyytää yritykselle koulutustunnukset. Tunnuksia annetaan yrityksille ennakkoon määritelty määrä.Yhteyshenkilön tehtävä on hallinnoida tunnusten käyttöä yrityksen sisällä.

RUMA:n mobiilisovelluksen koulutusversion voi ladata Play Storesta:
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.livi.rtmobi.edu

RUMA:n Web-sovelluksen koulutusversion osoite:
https://liike-koulutus.rata.liikennevirasto.fi/ruma/

Käyttäjätunnukset tuotantoympäristöön

Tuotantoympäristöön päästäkseen ratatyövastaavat tarvitsevat henkilökohtaisen tunnuksen.

RUMA-järjestelmän tuotantoympäristössä käytetään samaa käyttäjätunnusta kuin JETI-järjestelmässä eli jos käyttäjällä on jo JETI-tunnus, riittää RUMA-oikeuden lisääminen tunnukseen.

Yrityksen yhteyshenkilö kerää listan yrityksen RUMA-käyttäjistä oheiseen Excel-taulukkoon ja lähettää täytetyn taulukon osoitteeseen rata.tunnustilaukset@liikennevirasto.fi

Yksityiskohtaisempi ohje tunnusten hakuun löytyy oheisesta Word-tiedostosta.

Osoite tuotantoympäristön Web-sovellukseen sekä Play Storessa julkaistavaan mobiilisovellukseen ilmoitetaan myöhemmin.

Tuotantoympäristön jäsenkäyttäjät

Henkilöt, joilla ei ole ratatyöstävastaavan pätevyyttä, kuten ratatyöhön liittyvän kaluston/koneiden kuljettajat, saavat tunnukset yritysten itsensä toimesta.

Yritykset nimeävät itse RUMA pääkäyttäjänsä, joilla on oikeus luoda ja hallinnoida jäsenkäyttäjien tunnuksia.

 

Sivu päivitetty 09.04.2018