Käyttäjät

RUMA:n käyttäminen

Radanpidon yrityksissä RUMA:n käyttäjiä ovat ratatyöstä vastaavat (Rt- ja Lr-ilmoitusten laadinta sekä ratatyön aikainen toiminta), työryhmien yhteyshenkilöt ja ratatyöhön liittyvän kaluston/koneiden kuljettajat. 

Rt- ja Lr-ilmoituksia voi laatia sekä Web-käyttöliittymällä että "kentältä" mobiilisovelluksella ratatyöstä vastaavan toimesta. RT-ilmoituksen tekijällä pitää olla ratatyövastaavan pätevyys ja perehdytys RUMA-järjestelmään.

Ratatyöstä vastaavat kirjautuvat järjestelmään Liikenneviraston myöntämillä oikeuksilla (käytetään samaa tunnusta kuin esim. JETI-järjestelmää käytettäessä). Oikeudet myönnetään sen jälkeen, kun ratatyöstä vastaava on suorittanut itseopiskelun ja tentin Liikenneviraston e-oppimisympäristössä (Eerokki).

Henkilöt, joilla ei ole ratatyöstävastaavan pätevyyttä, kuten ratatyöhön liittyvän kaluston/koneiden kuljettajat, saavat tunnukset yritysten itsensä toimesta. Yritykset nimeävät omat pääkäyttäjänsä, joilla on oikeus luoda ja hallinnoida jäsenkäyttäjien tunnuksia. Jäsenkäyttäjät liittyvät ratatyöhön ratatyöstä vastaavan hyväksynnällä.

Sivu päivitetty 01.02.2018