RUMA

RUMA eli rataurakoitsijoiden mobiilialusta

RUMA-järjestelmän tavoitteena on parantaa ratatöiden turvallisuutta ratatyöryhmien paikantamisella sekä digitalisoimalla nykyisiä paperilomakkeita (kuten Rt-ilmoitus ja Lr-ilmoitus), jolloin liikenneohjaajalla ja ratatyöstä vastaavalla on aina samat tiedot käytettävissä ratatyöstä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa ratatöiden kapasiteetinhallinnan kehittämistä.

Keskeiset muutokset ratatyöprosessiin:

  • Ratatyöryhmiä paikannetaan sekä luvankysymyshetkellä että jatkuvalla paikannuksella. Tämä mahdollistaa esim. ratatyöstä vastaavalle tarkistusmahdollisuuden ratatöiden oikean sijainnin varmistamiseksi
  • Rt- ja Lr-ilmoitukset tehdään joko web- tai mobiilisovelluksella ja tällöin muodostuu samalla kaavio ratatyöalueesta
  • Työn aikaiset tulityöt ja tulityön vaara-alueet ilmoitetaan osana Rt-ilmoitusta eikä erillisiä ilmoituksia tarvita
  • "Liikenteen ehdoilla" tehtävistä töistä ei enää vaadita JETI ennakkosuunnitelmaa, riittää RUMA:ssa tehty Rt-ilmoitus. Alueilla, joissa on käytössä esim. RTP-palaverit tms. tarkemman tason suunnittelu, niin myös "liikenteen ehdoilla" tehtävistä töistä tullaan vaatimaan edelleen JETI ennakkosuunnitelma
  • Rt-ilmoitus muodostuu 1-n kpl työnosista ja ratatyöstä vastaava voi halutessaan lähettää "kapasiteettikyselyn" liikenteenohjaukselle "liikenteen ehdoilla" tehtävistä töistä. RTV saa kapasiteettikyselyyn vastauksena liikenteenohjauksen arvion työraon mahdollisuudesta nykyiseen liikennetilanteeseen perustuen.
  • Ratatyön yksilöivä tunnus tulee automaattisesti siinä vaiheessa, kun ratatyöstä vastaava aktivoi ratatyön RUMA:ssa eli tunnusta ei enää kysytä liikenteenohjaukselta

Sivu päivitetty 01.02.2018