Rauman meriväylä

Käynnissä

Hanke käsittää Rauman nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan 12,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi.

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Rauman satamaan johtaa kaksi väylää: eteläinen Rihtniemen 10,0 metrin väylä ja pohjoinen Valkeakarin väylä, jonka kulkusyvyys on 7,5 metriä. Hankkeen aikana Rauman 10,0 m väylän kulkusyvyys kasvatetaan 12,0 metriin. Työt toteutetaan vuosina 2016-2017.

Hankkeen taustat

Rauman Satama oli vuonna 2016 kuljetusmäärältään maamme neljänneksi suurin satama kokonaisliikenteen oltua yhteensä 5,6 miljoonaa tonnia.  Kontteja kuljetettiin vuoden 2016 aikana Rauman kautta 253 000 konttiyksikköä (TEU).  Satama on Suomen 3. suurin konttisatama ja sen osuus länsirannikon satamien kautta kulkevista konteista välillä Turku-Tornio on yli 70 %. Vilkkaasta satamasta maailmalle lähtee viikoittain yli 20 alusta ja sen merkittävimmät tavaralajit ovat metsäteollisuustuotteet sekä kappaletavara.  

Sataman liikenteessä käytettävien laivojen kokoa rajoittaa väylän kulkusyvyys. Jos syvyys on suurempi, voivat satamassa käyvät alukset olla huomattavasti suurempia. Suuremman aluskoon myötä erityisesti kaukoviennin kuljetusten hinta kuljetettua yksikköä kohti laskee merkittävästi. Kuva: @Lentokuva Vallas Oy/Hannu Vallas

Hankkeen tavoitteet

Hanke käsittää Rauman nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan 12,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Hankkeen toteuttamiseen on vesilain mukainen, lainvoimainen vesilupa.

Puhtaat ruoppausmassat sijoitetaan Iso-Järviluodon eteläpuolella rakennettavaan läjitysaltaaseen. Tutkimusten perusteella pilaantuneiksi todetut sedimentit poistetaan erillistekniikalla ja stabiloidaan meriympäristöstä eristetyksi rakenteeksi Sampaanalanlahden täyttöalueelle.

Hankkeen toteutukseen liittyvät lisäksi Rauman sataman syvennys ja laajennustyöt.

Vaikutukset

• Parantaa paperin kaukoviennin, raaka-ainekuljetusten ja konttiliikenteen kuljetustaloutta.
• Hankkeen arvioitu hyötykustannussuhde on 1,5.

Viimeistelytöitä tullaan jatkamaan Iso Järviluodossa marraskuun 2017 loppuun.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet marraskuussa 2015. Rakennussuunnitelmista ovat vastanneet Meritaito Oy ja Insinööritoimisto Matti Pitkälä Oy. Suunnittelu on toteutettu tietomallipohjaisesti (InfraBIM) ja hankkeen aikana kehitetään tietomallipohjaista suunnittelua vesiväylähankkeissa.

Ruoppausurakan kilpailutuksen jälkeen urakkasopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2016 Wasa Dredging Oy:n kanssa. Työt aloitettiin huhtikuussa pilaantuneiden sedimenttien ruoppauksella. Urakka-alueelta ruopatut sedimentit läjitettiin Sampaanalanlahden läjitysaltaaseen jatkokäsittelyä varten.

Ensimmäisen rakennuskauden aikana, joka jatkui aina 6.2.2017 asti, urakka-alueelta kuorittiin pilaantuneet sedimentit, louhittiin suurin osa vedenalaisesta kalliosta sekä aloitettiin maa-ainesten ruoppaustyöt. Ruoppaus- ja louhintatöiden lisäksi viime vuoden aikana rakennettiin Iso Järviluodon edustalle läjitysallas, jonne sijoitetaan kaikki väylältä ruopattavat puhtaan ruoppausmassat.

Urakoitsija on pitänyt huolto-/talvitauon 6.2.-30.3.2017, jonka jälkeen töitä on jatkettu ruoppaus- ja louhintatöillä. Pehmein maa-aines on kesän aikana ruopattu Hopper-ruoppaajalla.Urakoitsijalla on ollut käytössä merellä yhdestä kolmeen ruoppaajaa sekä useita proomuja ja hinaajia. Urakkaan kuuluvat ruoppaus- ja louhintatyöt ovat valmistuneet marraskuun alussa. Viimeistelytöitä tullaan jatkamaan Iso Järviluodossa marraskuun loppuun. Hanke valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vesi- ja kalataloustarkkailuja toteutetaan vuosina 2015-2018 Varsinais-Suomen ELY -keskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailuihin kuuluvat rakennustöitä edeltävät ennakkotarkkailut, työnaikaiset tarkkailut sekä töiden jälkeinen seuranta. Työnaikaiset tarkkailut ovat käynnissä.

Hankkeen rakentamisen aikana tutkitaan laivaliikenteen ja väylän rakennustöiden aiheuttamaan vedenalaista melua Liikenneviraston erillisen pilottiprojektin kautta. Tutkimuksen toteuttaa Luode Consulting Oy.

Hankkeen kustannukset

Liikennevirasto toteuttaa hankkeen yhdessä Rauman Satama Oy:n kanssa.

Hankkeen kustannusennuste on 43,0 milj. euroa, josta Liikenneviraston osuus on 30,0 milj. euroa ja  Rauman Sataman osuus on 13,0 milj. euroa.

 

Sivu päivitetty 21.11.2017