Tasoristeysturvallisuus

$curSection.bigImageAltText.data

Tasoristeykset merkitään aina vähintään varoitusmerkillä. (ks. merkit 176 ja 177). Tasoristeyksessä junalle on annettava esteetön kulku. Junalla tarkoitetaan jokaista rautatiekiskoilla kulkevaa laitetta. Rautatien tasoristeystä lähestyvän tienkäyttäjän on noudatettava erityistä varovaisuutta ja sovitettava vauhti sellaiseksi, että kulkuvälineen voi pysäyttää ennen radan ylitystä. Vaarallisimpia ovat tasoristeykset, joissa maasto sekä tien kaartuminen aiheuttavat näkemäesteitä ja odotustasanteet puuttuvat (radalle on jyrkkä nousu tai lasku). Usein edellä mainitut haitat ovat samassa tasoristeyksessä.

Turvallisen tasoristeyksen tärkein ominaisuus on hyvä näkemä. Näkemäalueesta ja odotustasanteen kunnosta vastaa tienpitäjä; yksityisteillä tienpitäjänä on yksityinen tiehoitokunta, maanteillä tienpitoviranomaisena ELY-keskus sekä kaduilla asianomainen kunta.

Tasoristeysten poistaminen

Liikennevirasto poistaa tasoristeyksiä rataosilta, joissa tavoitteena on nostaa rataosan nopeutta. Tasoristeyksiä ei sallita radoille, joiden nopeus tulee olemaan yli 140 km/h. Myös rataosilla tai – osuuksilla, joissa rataan rakennetaan kaksoisraide tai kohtaamispaikka, joudutaan poistamaan tasoristeyksiä. Lisäksi Liikennevirasto poistaa tasoristeyksiä, joiden olosuhteet eivät salli turvallista ylittämistä. Puutteellisena olosuhteena pidetään mm. liian lyhyitä näkemiä.

Tasoristeysten poistaminen edellyttää maanmittaustoimitusta, jossa virallisesti kiinteistörekisteriin merkityt tieoikeudet poistetaan. Maanmittaustoimituksen tekee hakemuksesta paikallinen maanmittaustoimisto.

Poistettavien tasoristeysten valintaan  vaikuttavat ratatöiden ajoittumiset, nopeuksien noston tarve, tasoristeyksen vaarallisuus, vaarallisten aineiden kuljetukset ko. rataosuudella, samanaikaiset teiden parannustoimet sekä kuntien intressit.

Tasoristeyksen korvaaminen sillalla maksaa 0,6 - 2 miljoonaa euroa, joissain tapauksissa kustannukset voivat nousta jopa 3,5 miljoonaan euroon. Puolipuomivarustus maksaa noin 200 000 - 250 000 euroa yhtä tasoristeystä kohti. Tiejärjestelyt puolestaan ovat kustannuksiltaan hyvin tapauskohtaisia.

Uuden tasoristeyksen rakentamista varten tulee olla radanhaltijan lupa. Lisätietoa tasoristeysluvista löytyy rautatiealan luvat-sivulta. Uusia tasoristeyksiä ei enää rakenneta kuin aivan erityistapauksissa. Pääosin lupia myönnetään vain väliaikaisille työmaa-ajoon tarkoitetuille tasoristeyksille.

Sivu päivitetty 06.07.2017