Tasoristeysten inventointi ja järjestelmät

syksyinen kuva tasoristyksestä, jonka molemmin puolin on paljon autoja odottamassa ylittämistä.

Inventoinnilla tarkoitetaan tasoristeysten ominaisuuksien (sijainti, näkemäalueet, maasto- ja tieolot yms.) selvittämistä mahdollisten jatkotoimenpiteiden pohjaksi. VTT on aiemmin Ratahallintakeskuksen ja nykyisin Liikenneviraston toimeksiannosta inventoinut valtion hallinnassa olevan liikennöidyn rataverkon tasoristeykset vuosina 1999–2010. Tasoristeyksistä on olemassa tasoristeysrekisteriin perustuva julkinen selainsovellus tasoristeys.fi - sivustolla. Inventointien aineistoa hyödyntäen on myös tehty tasoristeyksien turvallisuusarviointijärjestelmä (Tarva LC).

Lisätietoja inventoinneista löytyy täältä.

Sivu päivitetty 12.03.2018