Tasoristeykset valtion rataverkolla

Tasoristeyksessä tie tai kevyen liikenteen väylä risteää rautatien kanssa samassa tasossa. Tasoristeyksiä on valtion rataverkolla, pää- ja sivuradoilla, noin 2 800.

Tasoristeyksiä poistetaan kehittämishankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä sekä yksittäisten tasoristeysten poistoina. Vuosittain poistetaan joitakin tasoristeyksiä: esimerkiksi vuonna 2015 niitä poistettiin 22 ja vuonna 2016 25 kpl. Vuonna 2016 Seinäjoki - Oulu ratahankkeen yhteydessä poistettiin kyseiseltä väliltä viimeinenkin tasoristeys eli nyt koko pääradan väli Helsingistä aina Ouluun asti on ilman tasoristeyksiä. Vuosittain joitakin varoituslaitteita rakennetaan varoituslaitteettomiin tasoristeyksiin.

Tasoristeyspalvelu

Liikennevirasto on tehnyt uuden tasoristeyspalvelun tukemaan alueellista liikenneturvallisuuden ja maankäytön suunnittelua. Palvelusta löytyvät valtion rataverkon tasoristeysten rekisteri- ja inventointiedot sekä myös tasoristeysten kuvat. Tiedot saa esiin klikkaamalla tasoristeystä karttapohjalla. Palveluun on lisätty myös ratapihojen, laituripolkujen ja huoltoteiden tasoristeykset sekä omana karttatasonaan sivuraiteiden tasoristeykset. Ohje ja palautelomake löytyvät palvelun yläpalkista.

Linkki tasoristeyspalveluun

Tasoristeysten inventointi ja järjestelmät

Inventoinnilla tarkoitetaan tasoristeysten ominaisuuksien (sijainti, näkemäalueet, maasto- ja tieolot yms.) selvittämistä mahdollisten jatkotoimenpiteiden pohjaksi. VTT on aiemmin Ratahallintakeskuksen ja nykyisin Liikenneviraston toimeksiannosta inventoinut valtion hallinnassa olevan liikennöidyn rataverkon tasoristeykset vuosina 1999–2010. Tasoristeyksistä on olemassa tasoristeysrekisteriin perustuva julkinen selainsovellus tasoristeys.fi - sivustolla. Inventointien aineistoa hyödyntäen on myös tehty tasoristeyksien turvallisuusarviointijärjestelmä (Tarva LC).

Lisätietoja inventoinneista löytyy täältä.

Tasoristeyksiin liittyvä ohjeistus

Liikenteen turvallisuusvirasto määrittelee vuoden 2014 rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä -määräyksellä tasoristeysten rakennemääräykset ja rekisteröinnin. Liikennevirasto on ohjeistanut turvallisen tasoristeyksen suunnittelua ratateknisissä määräyksissä ja ohjeissa sekä tien suunnittelu tasoristeyksissä -ohjeessa ja tasoristeysten turvallisuuden parantamisen suunnittelu -ohjeessa. Yksityistienpitäjille Liikennevirasto on julkaissut esitteen tasoristeykset ja teiden kunnossapito. Rautateiden turvalaitteiden ohjeistossa on myös tasoristeyksiä koskevia ohjeita.

Sivu päivitetty 25.10.2017