Rataverkon talvihoito

$curSection.bigImageAltText.data

Lumitöitä tehdään rautateillä aina liikenteen ehdoilla

Liikennevirasto varautuu talveen rautateillä suunnitelmallisella kunnossapidolla. Talvikaudella 2015 -2016 jatketaan edellisten talvien mukaisia toimenpiteitä ja menettelytapoja, joiden avulla rautatieliikenteen täsmällisyyttä voidaan parantaa. Lumityöt tehdään aina liikenteen ehdoilla

Liikennevirasto on parantanut lumitöiden organisointia vuosittain. Urakoitsijat laativat erilliset, alueelliset lumityösuunnitelmat yhteistyössä Liikenneviraston, liikenteenohjauksen ja rautatieoperaattorin kanssa. Lumityösuunnitelmien tavoitteena on turvata mahdollisimman häiriötön junaliikenne. Lumitöiden suunnittelua ja varautumista talvikauteen tehdään entistä tiiviimmin yhteistyössä liikennöitsijöiden ja mm. liikenteenohjauksen kanssa. Laiturialueiden kunnossapidossa töiden ajoituksessa otetaan erityisesti huomioon aikataulujen mukainen matkustajaliikenne.

Sopimussakko lisäkeino kunnossapidon laadun varmistamisessa

Suomen rataverkko on jaettu kahteentoista kunnossapitoalueeseen, joille on tehty viisivuotiset peruskunnossapitosopimukset kahden vuoden lisäoptiolla. Rautateiden talvikunnossapito sisältyy näihin sopimuksiin. Laitureiden ja asema-alueiden lumityöt on jaettu kolmeen palvelutasoluokkaan ja raidealueiden lumityöt kahteen palvelutasoluokkaan kaikilla kunnossapitoalueilla. Ratateknisissä ohjeissa on määrittelyt talvitöistä, kuten lumen sallitusta paksuudesta raidealueilla. Urakoitsija tekee kunnossapitoa sovitun palvelutason mukaisesti itse valitseminsa keinoin ja resurssein.

Liikennevirasto tekee yhteistyötä VR Groupin, Finrailin ja HSL:n kanssa. Kunnossapitosopimusten laadukas toteutus ja riittävä valvonta ovat keskeisiä talvikunnossapidon kehityskohteita. Kunnossapitosopimuksissa oleva kannustinjärjestelmä sisältää lisäksi sopimussakon, jotta kunnossapidon turvallisuus, laatu ja oikea-aikaisuus voidaan varmistaa entistä paremmin. Lumitöissä sopimussakkoja voidaan antaa esimerkiksi sellaisissa junaliikenteen myöhästymistapauksissa tai toiminnan laatupoikkeamatapauksissa, jotka johtuvat kunnossapidon puutteista.

Toimenpiteet rautatieliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi tulevana talvena

Rautatieliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi tehdään seuraavia toimenpiteitä talvella 2015–2016:

  • Lumityölaatuvaatimukset pidetään jo aiemmiksi talvikausiksi kiristetyllä tasolla. Lisäksi lumitöiden laadunvalvontaa entisestään systematisoidaan.
  •  
  • Tulevissa rautateiden kunnossapitosopimuksissa selvitetään mahdollisuuksia täsmentää bonus- ja sanktiokäytäntöjä.
  • Lumityöt suunnitellaan yhteistyössä liikenteenohjauksen, viraston ja kunnossapitäjän kanssa etukäteen aina viikoksi kerrallaan. Lumityösuunnitelmat sisältävät lumityöilmoitukset, työaluerajoitukset sekä junien lähtö- ja tuloraidemuutokset. Kaikki lumityökoneet saadaan tehokkaammin käyttöön, kun lumitöille suunnitellaan varattavaksi osa ratapihasta jo illasta alkaen pelkän keskiyön sijaan.
  •  
  • Rataverkolta on edelleen poistettu puita, jotka saattavat kaatua tai kallistua radalle tai sähköasemille talvella lumen painosta tai kesällä myrskyn voimasta.
  •  
  • Kiinteät lumiharjat, joita on jo sadassa vaihteessa, parantavat vaihteiden toimintaa ja vähentävät lumitöiden määrää. Lumiharjoja asennetaan jatkuvasti lisää vaihteisiin.
  •  
  • Talvikunnossapitoa tehostetaan myös tutkimuksen keinoin; erilaisia selvityksiä on käynnissä mm paineilmalaitteistosta, huurteenpoistomenetelmästä, kaluston jäänirroitusravistimesta ja myös normaalin vetokaluston käyttämisestä lumenpoistoon.
Sivu päivitetty 06.11.2015