Kt 75 parantaminen Porokylänkadun ja Pappilansuoran liittymässä

Suunnittelukohde sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Nurmeksen kaupungin alueella. Hanke sisältää kantatiellä 75 sijaitsevan Porokyläkadun ja Pappilansuoran liikennevalo-ohjatun nelihaaraliittymän parantamisen kiertoliittymäksi.  

 

Kantatie 75 on Nurmeksen kaupungin läntinen sisääntuloväylä, joka kulkee läpi kaupungin ja jatkuu pohjoiseen kohti Kuhmoa. Kantatie on alueellinen pääväylä, joka välittää pitkämatkaista liikennettä pohjoisen suuntaan. Kantatietä risteävä Porokylänkadun ja Pappilansuoran katuyhteys on kaupungin sisäinen pääväylä, joka välittää liikennettä kaupungin keskustan ja Porokylän alueen välillä. Kantatie 75 on erikoiskuljetusreitti.

Nykyisen nelihaaraliittymän liikennevalot on otettu käyttöön vuonna 1990. Liittymän valo-ohjaus- laitteet ovat tulossa käyttöikänsä päähän, mikä edellyttää koko valo-ohjausjärjestelmän uusimista. 

Liittymän nykytilanne

Vuonna 2014 liittymästä laadittiin toimivuustarkastelu, jonka tuloksena todettiin, että nykyisellään Porokylänkadun ja Pappilansuoran liikennemäärät ovat suuremmat kuin kantatien. Tämä on johtanut siihen, että kantatien liittymähaaroilla on pidemmät odotusajat kuin katuhaaroilla. Toimenpidetarkastelun perusteella todettiin, että liittymä toimii paremmin nyky- ja ennustetilanteen liikennemäärillä kiertoliittymänä.

Liittymän valo-ohjauksessa on esiintynyt viime vuosina myös runsaasti vikoja ja häiriöitä, mitkä johtuvat osittain laitteiston vanhenemisesta.

Liittymäalueella on tapahtunut viiden (v. 2013-2017) vuoden aikana kolme omaisuusvahinkoihin johtanutta onnettomuutta.

Hankkeen sisältö ja kustannukset

Hankkeen tarkoituksena on parantaa liittymä kiertoliittymäksi, mikä lisää liittymän liikenteen sujuvuutta ja liikenteellistä joustavuutta sekä parantaa liittymän liikenneturvallisuutta.

Hanke sisältää nykyisen kanavoidun nelihaaraliittymän parantamisen kiertoliittymäksi sekä liittymän muutoksen edellyttämät kevyen liikenteen järjestelyt.

Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 500 000 euroa (alv. 0%).

Hanke on Pohjois-Savon ELY- keskuksen ja Nurmeksen kaupungin yhteishanke.

Hankkeen tilanne

Hankkeessa on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen.

Sivu päivitetty 19.10.2018