Sillat ja erikoisrakenteet

Ajankohtaista

Metsämäentien ylikulkusillan rakentaminen

 

Lataa tästä video Metsämäentien ylikulkusillan rakentamisesta (3,7 Gt)

Taitorakennerekisteri otetaan käyttöön 22.2.2017

Uusi Taitorakennerekisteri on taitorakenteiden perustietovarasto. Se sisältää hallinnollisten ja rakenteellisten tietojen lisäksi mm. vaurio- ja kuntotietoa silloista, tunneleista, rautatierummuista, merimerkeistä, tie- ja yhteysaluslaitureista sekä kanavarakenteista. Jatkossa järjestelmän tietosisältö tulee laajenemaan myös muihin taitorakenteisiin. Liikenneviraston omistamien kohteiden lisäksi rekisteristä löytyy myös kuntien omistamien rakenteiden tietoja.

Taitorakennerekisteri palvelee mm. Liikenneviraston, ELY-keskusten ja kuntien asiantuntijoita sekä palveluntuottajia. Liikennevirasto myöntää käyttöoikeudet hakemusten perusteella. Tietojen ylläpito edellyttää koulutuksen suorittamista hyväksytysti.

Uuden järjestelmän myötä Siltarekisteri poistuu käytöstä.

Taitorakennetietoa tullaan julkaisemaan kevään aikana myös avoimena datana.

Tämä projekti kuuluu Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahankkeeseen kolme (Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen).

Lisätietoja:
Järjestelmävastaava: Heikki Myllymäki, p. 029 534 3523
Käyttöoikeudet ja koulutukset: Marika Ojanen, p. 029 534 3119
Taitorakenteiden tarkastustoiminta: Markku Äijälä, p. 029 534 3627
Projektipäällikkö: Mika Stenmark, p. 029 534 3531
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Päivitämme tietoja ja kuulumisia Liikenneviraston Taitorakennerekisteri -sivulle. Löydätte sieltä myös linkit järjestelmän tuotanto- ja testiympäristöön sekä esittely- ja koulutusmateriaalit.

Taitorakenteiden tehostetut betonin laadunvarmistustoimenpiteet:

Päätös 18.11.2016

Liikenneviraston eurokoodin soveltamisohje "Teräs- ja liittorakenteiden suunnittelu – NCCI 4" on julkaistu

"Soveltamisohje NCCI 4" on laadittu yleisesti Suomessa käytettyä liittopalkkisiltatyyppiä silmällä pitäen. Tarkoituksena on koota teräs- ja liittosiltojen suunnittelussa tarvittava tieto yksiin kansiin siten, että teräs- ja liittosiltojen suunnittelija löytää helposti eurokoodeista tarvitsemansa kaavat, taulukot ja kuvat.

Soveltamisohje on tarkoitettu pienten ja keskisuurten tavanomaisten siltojen (sillan kokonaismitta < 200 m) eurokoodin mukaiseen suunnitteluun. Erikoissilloille (esim. köysisillat) ja pidemmille silloille voidaan tätä soveltamisohjetta käyttää Liikenneviraston hankekohtaisten lisämääräysten kanssa. Eurokoodeja ja niihin liittyviä Liikenneviraston soveltamisohjeita voidaan käyttää myös korjauskohteissa, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

Soveltamisohjeen voit ladata seuraavasta osoitteesta: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2016-27_ncci4_web.pdf

Siltatilasto 1.1.2016 on valmistunut

Siltatilasto 1.1.2016 sisältää Siltarekisterissä vuodenvaihteessa olleet tiedot liikenneviraston maantie- ja rautatiesilloista. Siltatilaston 1.1.2016 voit ladata tästä (pdf).
 

Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus (Liikenneviraston ohjeita 2/2017)

Ohje on laadittu käytettäväksi siltatyömailla tehtävien siltakannen tiivistys- ja vedeneristystöiden laatumittauksissa. Ohjeessa mainitut laadunmittausmenetelmät soveltuvat sekä urakoitsijan oman työn laadunohjaukseen että valmiin vedeneristyksen kelpoisuuden osoittamiseen.
Ohjeessa kuvataan tiivistys- ja vedeneristystöiden tärkeimpien laatumittausten oikeat suoritustavat sekä kerrotaan perustelut, miksi mittauksia tehdään ja miten mittaustuloksia pitäisi tulkita.

 

Siltojen vedeneristyksen SILKO-tuotevaatimukset

Ohje sisältää Liikenneviraston siltojen vedeneristystuotteiden ja -rakenteiden SILKO-tuotevaatimukset. Asiakirjan laatimisessa on otettu huomioon eurooppalaisen standardoinnin asettamat vaatimukset vedeneristystuotteille ja CE-merkinnän käyttöön liittyvän lainsäädännön muutokset.

 

Liikenneviraston teräsrakenteiden pintakäsittelyä koskevat
SILKO-ohjeet 1.351 ja 3.351 on julkaistu

SILKO 1.351 sisältää yleisohjeet teräsrakenteiden pintakäsittelystä ja erityisesti korjausmaalauksista. Ohjeessa 3.351 on esitetty Liikenneviraston uusi maalausjärjestelmien luokitus ja maalausjärjestelmien hyväksyntämenettelyt. Ohjeeseen 3.351 liittyy erillinen taulukko, josta löytyy päivitetty tilanne hyväksytyistä maalausjärjestelmistä toimittajatietoineen.

Ohje 3.352 tullaan päivittämään lähiviikkojen aikana ja siinä esitetään vanhat käytöstä poistuneet maalausjärjestelmät. Näitä maalausjärjestelmiä voi vielä käyttää tarvittaessa paikkausmaalauskohteissa, mutta uudis- ja uusintamaalausten järjestelmät tulee valita SILKO 3.351:n mukaisesti.

Sivu päivitetty 04.04.2018