Tietomallinnuksen ohjeistus

Näille sivuille on koottu Liikenneviraston nykyinen tietomalleihin liittyvä ohjeistus ja ohjeluonnokset. Voimassa olevat tekniset ohjeet ja normit on esitetty myös Liikenneviraston ohjeluettelossa.

 

Mallinnustyössä noudatetaan seuraavia ohjeita: Ohjeet löytyvät Liikenneviraston ohjeluettelosta.

 
Noudatettavat yleiset ohjeet:
 


Noudatettavat ohjeet sarjasta ” Yleiset inframallivaatimukset YIV”  (osat 1-12):

 • osa 1: Tietomallipohjainen hanke
 • osa 2: Yleiset mallinnusvaatimukset
 • osa 3: Lähtötiedot
 • osa 4: Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa
 • osat 5: Rakennemallit; 5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet, 5.2 Maarakennustöiden toteutusmallin (koneohjausmalli) laadintaohje, 5.3 Maarakennustöiden toteumamallin laadintaohje
 • osa 6: Rakennemallit; 6.1 Järjestelmät
 • osa 7: Rakennemallit; 7.1 Rakennustekniset rakennusosat
 • osa 8: Inframallin laadunvarmistus
 • osa 9: Määrälaskenta, kustannusarviot
 • osa 10: Havainnollistaminen
 • osa 11: Infran hallinta; 11.1 inframallinnus päällysteiden korjaamisessa
 • osa 12: Inframallin hyödyntäminen suunnittelun eri vaiheissa ja rakentamisessa; 12.1 Maarakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä

 "YIV" sarjan osat löytyvät infrabim sivuilta: http://www.infrabim.fi/yiv2015-lausunnolla/

Liikennevirasto on mukana YIV-ohjetyön kehityksessä

 

Sivu päivitetty 22.08.2017