Yhteystiedot

Liikennevirasto

Ismo Kohonen

  • 0295 34 3403
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Tiestön hoidon kilpailutuksesta vastaavat

 

Katja Levola, VAR ELY

p. 0295 036 262

 

Asko Pöyhönen, VAR ELY

p. 0295 038 277

Katso myös

Talvi ja tieliikenne –projektin raportit (lue lisää)

Teiden kunnossapidon kilpailutus

Liikennevirasto kilpailuttaa vuosittain osan tien päivittäistä hoitoa koskevista alueurakoista. Kilpailutus toteutetaan yhdessä Ely-keskusten kanssa. Alueurakat ovat monivuotisia. Tavoitteena on, että saatujen tarjousten perusteella hoito toteutetaan mahdollisimman edullisesti. Laadun riittävän tason varmistamiseksi on Liikennevirasto tehnyt tarkat määritykset koskien esim. teiden  talvihoitoa, hiekoitusta, kalustoa,  raportointia ja työnaikaista työturvallisuutta. Nyt myös Harja otetaan raportoinnin avuksi.

Tiedotteet

Vuoden 2019 maanteiden hoitourakoiden kilpailutusaikataulu (lue lisää)

Vanhemmat tiedotteet:

Maanteiden hoidon alueurakoitsijoiden markkinaosuudet muuttuvat merkittävästi v. 2017 (lue lisää)

Vuoden 2018 maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakoiden alustavat tarjousten sisääntuloerät (lue lisää)

Hintojen hajonta lisääntyi maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutuksessa v. 2016 (lue lisää)

Maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutusaikataulu 2017 (lue lisää)

Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat 1.10.2016-1.10.2017 kartalla (lue lisää)

Maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutuksen tulokset 2016 (lue lisää)

Maanteiden hoidon alueurakoiden esittelytilaisuuksien aineistot (lue lisää)

Ennakkotietoa v. 2017 kilpailuun tulevista hoidon alueurakoista  (lue lisää)

 

 

Sivu päivitetty 16.08.2018