Maanteiden hoitourakat 2019-2024

Maanteiden hoitourakat 2019-2024 kilpailuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskus Valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 5§:n 6-kohdan mukaisesti. Hankintasopimuksen valittavan toimijan kanssa tekee hankinta-alueen ELY-keskus.

Alla ladattavina tiedostopaketteina maanteiden hoitourakoiden tekniset ohjeet (yhteiset):

  1. Kunnossapidon laatuvaatimukset ja työselitykset
  2. Kuntoluokitusohjeet
  3. Siltojen hoitoa koskevat ohjeet
  4. Liikennettä, liikennejärjestelyjä ja turvallisuutta koskevat ohjeet
  5. Maastopalvelua koskevat määräykset ja ohjeet

 

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan ESPD-vakiolomaketta käyttäen. Yhteinen ohje ESPD-lomakkeen täyttämiseen löytyy täältä.

Sivu päivitetty 12.10.2018