Käynnissä olevat kilpailutukset

Liikennevirasto hankkii palveluntarjoajilta väylien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja asiantuntijapalveluja.

Monista Liikenneviraston ja ELY-keskusten L-vastuualueen tulevista hankinnoista ilmoitetaan jo ennen hankintailmoitusvaihetta sivuiltamme löytyvissä hankintaohjelmissa.

Käynnissä olevat kilpailutukset

Liikenneviraston hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAsta.

Tällä sivulla on HILMAssa julkaistujen hankintailmoitusten kilpailutusasiakirjoja sikäli kuin asiakirjat eivät ole Hanki-palvelussa tai projektiportaaleissa. Tarjouspyyntöasiakirjojen sijainti on kerrottu hankintailmoituksessa.

 

Hoidon ja ylläpidon alueurakat 2018-2023

Tarjouspyyntöaineistot löytyvät hankintoja koskevalta sivustolta

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen / Operating Scheduled Air Services

Tarjouspyyntödokumentit / Invitation to Tender Documents

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset (TKTT) 2017–2020

Hanselin Viestintä ja markkinointipalveluiden 2017–2021 -puitejärjestely

Tarjouspyyntöön liittyvät liiteaineistot zip-tiedostona (Talven TKTT: valtakunnallinen raportti, Talven TKTT: valtakunnallinen kalvosetti, Talven TKTT: ELY-kohtainen kalvosetti, Talven TKTT: urakka-aluekohtainen kalvoaineisto, Kesän TKTT: valtakunnallinen kalvosetti, Kesän TKTT: ELY-kohtainen kalvosetti) Lisätty 30.5.2017

Kesän TKTT, valtakunnallinen raportti

Korjausvelkakysely ammattiautoilijoille, raportti

Kimolan kanava, hankkeen rakennuttaminen ja laadunvalvonta

Tarjouspyyntöaineisto (zip)

ESPD

Asema-alueiden hoito alueella 2

Tarjouspyyntöaineisto (zip)

Lisäkirje ja päivitetty valaisinluettelo (zip). Lisätty 10.4.2017.

Asema-alueiden hoito alueella 4

Tarjouspyyntöaineisto (zip)

Lisäkirje ja päivitetty valaisinluettelo (zip). Lisätty 10.4.2017.

Lisäkirje 2 (zip). Lisätty 11.4.2017.

Rokkinaattori, isännöintipalvelut

Tarjouspyyntöaineisto (julkaistu 21.2.2017)

Lisäkirje 1 (julkaistu 15.3.2017)

Rannikon avattavien siltojen käyttö ja Pohjan sillan kunnossapito 2017 - 2022

Tarjouspyyntöaineisto (zip)

Urakkaesittelyn diat (julkaistu 23.3.2017)

Lounais-Suomen avattavien siltojen käyttö ja kunnossapito 2017 - 2022

Tarjouspyyntöaineisto (zip)

21.2.2017 lisätty Lisäkirje 1 (zip)

VTS järjestelmän ennakoivan riskientunnistuksen kehittäminen ja järjestelmän avointen OGC-liitäntärajapintojen toteuttaminen

Tarjouspyyntö
Hankintapäätös
ESPD

Rautateiden rakennuttamispalvelut, Rakennuttajakonsultin hankinta

Rakennuttajakonsultin hankinta, Tarjouspyyntöaineisto (.zip) (julkaistu 29.9.2016)

Lisäkirje 1 (julkaistu 3.11.2016)

Lisäkirje 2 (julkaistu 14.11.2016)

Tieliikennekeskuksen puheluidenhallintajärjestelmä

Puheluidenhallintajärjestelmän kilpailutus (.zip) julkaistu 20.9.2016. Zip-tiedostoon lisätty lisäkirje 1 27.9.2016 ja lisäkirje 2 sekä vastaukset toimittajan kysymyksiin 7.10.2016. Tiedostoa on päivitetty 10.10.2016 vastauskirjeen puuttuvien vastauksen takia sekä uusi Tietoturvallisuussopimus lisätty, joka ilmoitettiin lisäkirjeessä 2.

13.10.2016 lisätty lisäkirje 3, liittyen tarjousten jättämispäivään. Lisäkirje 3.

14.10.2016 lisätty lisäkirje 4, liittyen rajapintaan. Lisäkirje 4.

21.10.2016 lisätty lisäkirje 5, tarkennus Toimittajien kysymysten vastauksiin Lisäkirje 5.

Hyvinkää-Riihimäki lisäraide ratasuunnitelma

Hyvinkää-Riihimäki lisäraide ratasuunnitelma

Merenmittaushankinnat – Hydrographic Survey procurements

FTA Hydrographic Surveys 2017: First notice (03.11.2016)

Oulu-Kontionmäki rataosuuden perusparannus

Oulu - Kontiomäki rataosuuden perusparannus, päällysrakennetyöt kilometrivälillä 796+500 – 835+500

Tietotopyyntö, jäänmurto irtokeulan rakentaminen Saimaalle

Yleiskuvaus irtokeula.PDF

Rails for track laying 2018

published 14.7.2017

Annexes of the contract notice

Invitation to tender

Luumäki-Imatra ratahankkeen maastomittaukset

Tarjouspyyntöaineisto. Aineistoa on täydennetty 10.10.2017 lisäkirjeellä 1.

Hankinnan skype-esittely

Hankintaa koskeva sivusto 

Turnout steel parts 2018-2020

published 25.9.2017

Annexes of the contract notice

Invitation to tender

 

 

Sivu päivitetty 17.10.2017