Hankintaohjelmat

Liikennevirasto hankkii palveluntarjoajilta väylien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja asiantuntijapalveluja.

Liikenneviraston ja ELY-keskusten L-vastuualueen tulevista hankinnoista ilmoitetaan jo ennen hankintailmoitusvaihetta tälle sivulle kootuissa hankintaohjelmissa. Hankintailmoitukset löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAsta.

Hankintaohjelmien tarkoituksena on:

  • antaa urakoitsijoille ja konsulteille tietoa tulevista hankintakokonaisuuksista, jotta he voivat suunnitella toimintaansa etukäteen
  • suunnitella toimintaa aiempaa pitkäjänteisemmin
  • edistää urakoiden laskentakuorman tasaista jakautumista tarjouskaudelle.

Hankintaohjelmat julkaistaan kaikkien väylämuotojen (tie, rata, vesiväylä) hankinnoista, ja ne koostetaan hankintakategorioittain. Hankintaohjelmat päivitetään kuukausittain.

Hankintaohjelmat kategorioittain

  • Suunnittelun hankintaohjelma, pdf / excel
  • Investointien toteutuksen hankintaohjelma, pdf / excel
  • Kunnossapidon hankintaohjelma, pdf / excel
  • Teettämis- ja hankintapalvelut, pdf / excel
  • Tekniset järjestelmät ja laitteet -hankintaohjelma, pdf / excel
  • Tiedot ja mittauspalvelut hankintaohjelma, pdf / excel
  • Tietojärjestelmien kehittämisen hankintaohjelma, pdf / excel
Sivu päivitetty 15.09.2017