Paikkatietoaineistot

Liikennevirasto ylläpitää kulkumuotokohtaisia paikkatietoaineistoja mm. väylänpidon, suunnittelun ja kehittämisen tarpeisiin.

Aineistojen saatavuus ja käyttö

Liikenneviraston paikkatietoaineistoja on tarjolla sekä avoimena datana, joka on kuvattu Avoin data -sivuilla että sidosryhmäkäyttöön Liikenneviraston extranet-ympäristössä. Aineistoja on mahdollista saada käyttöön myös erillisinä irrotuksina.

Liikenneviraston tai ELY-keskusten L-vastualueiden tilaamiin töihin on mahdollista saada käyttöön myös ulkopuolisten aineistotoimittajien aineistoja. Varsinkin ennen maksullisten aineistojen hankintaa kannattaa varmistaa tilaajan puolen paikkatietovastaavalta, onko Liikennevirastolla jo mahdollisesti hankittuna kyseisen aineiston käyttöoikeus.

Aineistojen käyttöehdot

Liikennevirasto avoimiin tietoaineistoihin sovelletaan pääsääntöisesti Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupaa. Aineistojen käyttöehdot ja niihin liittyvää ohjeistusta on kuvattu tarkemmin Käyttöehdot-sivulla.

Muiden Liikenneviraston paikkatietoaineistojen ja -tuotteiden käyttöön voi liittyä aineistokohtaisia käyttöehtoja ja -rajoituksia. Katso erityisesti merikartta-aineistot.

Muiden aineistotuottajien aineistot

Liikennevirasto on hankkinut käyttöoikeuksia ulkopuolisten aineistotuottajien aineistoihin. Liikennevirasto voi luovuttaa näitä aineistoja kolmannelle osapuolelle käytettäviksi Liikennevirastolle tilauksesta tehtävissä töissä.

Liikennevirasto vaatii aineistoluovutuksen yhteydessä kirjallisen käyttösitoumuksen siitä, että

  • aineistoa käytetään vain tilattuun työhön
  • aineiston käyttöoikeusehtoja noudatetaan
  • aineisto hävitetään työn päättymisen jälkeen

Käyttösitoumukseen vaaditaan aineistoa tilaavan osapuolen allekirjoitus.

Sivu päivitetty 23.08.2017