Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tapani Miettinen

  • 0295 021 312
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kantatie 46

Ingressi (muutama virke): Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum.

Hankkeen taustat/lähtökohdat

Kouvolan ja Heinolan välinen kantatie 46 on osa valtakunnallista yhteysväliä Keski- ja Pohjois-Suomesta Kaakkois-Suomeen, HaminaKotkan satamaan ja Vaalimaan kautta Venäjälle. Se on tärkeä reitti mm. biotalouden kuljetuksille.

Päijät-Hämeen alueella tien pituus on noin 19,5 km. Tällä osuudella liikkuu noin 1400–2600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus tästä määrästä on noin 12–17 %. Arkiliikenteestä raskaan liikenteen osuus on vielä suurempi. Valta osa tiellä liikkuvasta raskaasta liikenteestä on ajoneuvoyhdistelmiä. Ellei tien geometria ja kunto olisi huonoja, raskasta liikennettä olisi nykyistä enemmän; osa kuljetuksista (mm. konttikuljetukset) joutuu käyttämään muita reittejä ja kiertämään esimerkiksi Lahden kautta valtateitä 4 ja 12.

Sekä tien geometriaa että rakennetta kohennetaan.

Hankkeen tavoitteet

Kantatie 46 parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan vastaamaan paremmin tämänhetkisiä seututeille asetettuja vaatimuksia. Sekä tien geometriaa että rakennetta kohennetaan. Tien pysty- ja vaakageometriaa parannetaan yhteensä noin viiden kilometrin matkalla. Tien poikkileikkaus säilyy pääosin nykyisellään. Parannettavilla osuuksilla poikkileikkausta levennetään hieman. Tavoitteena on mahdollistaa 80 km/h -nopeusrajoitus ympäri vuoden. Uutta valaistusta ei ole tulossa.

Parantamistoimenpiteistä on eniten hyötyä raskaalle liikenteelle: Liikenneturvallisuus kasvaa ja kuljetusten toimitusvarmuus lisääntyy. Häiriöt vähenevät, kun jyrkimpiä mäkiä tasataan ja kaarteita oikaistaan. Kun tie on kunnossa, raskaan liikenteen määrä lisääntyneekin ainakin talvikuukausina.

Hankkeen eteneminen/aikataulu

Työt käynnistyivät kevään 2018 aikana ja hanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sivu päivitetty 06.12.2018