Saimaan kanavan ratasillan rakentaminen ja Pontuksen alikulkusilta

Urakassa rakennetaan uusi ratasilta Saimaan kanavan ylle rataoikaisulle, ja puretaan vanha ratasilta rakennussuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi urakassa rakennetaan uusi Pontuksen alikulkusilta ja puretaan vanha silta.

Urakka-alue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin alueella Karjalan radalla. Kohde kuuluu liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan sisällytettyihin Karjalan radan siltoihin.

Saimaan kanavan uusi ratasilta rakennetaan nykyisen ratasillan eteläpuolelle, ja se on valmistuttuaan yli 200 metriä pitkä.

Urakassa rakennettavat uudet sillat ja ratapenger toteutetaan niin, että alueelle on jatkossa mahdollista sijoittaa toinen raide.

Urakan valvojana toimii Martti Välimaa Welado Oy:stä.

Rakennustöitä esiteltiin asukastilaisuudessa Pontuksen koululla 17.9.2018. (Tilaisuuden esitys)

Aikataulu

Rakennustyöt käynnistettiin elokuussa 2018. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan kesällä 2021.

Urakan vaikutus junaliikenteeseen

Urakan työvaiheet aiheuttavat katkoksia junaliikenteeseen. Ratatöistä johtuvien korvaavien kuljetusten lähtöpaikat löytyvät VR:n sivuilta

Saimaan kanavan ratasillan rakentaminen ja Pontuksen alikulkusilta

Urakassa rakennetaan uusi ratasilta Saimaan kanavan ylle rataoikaisulle, ja puretaan vanha ratasilta rakennussuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi urakassa rakennetaan uusi Pontuksen alikulkusilta ja puretaan vanha silta.

Urakka-alue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin alueella Karjalan radalla. Kohde kuuluu liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan sisällytettyihin Karjalan radan siltoihin.

Saimaan kanavan uusi ratasilta rakennetaan nykyisen ratasillan eteläpuolelle, ja se on valmistuttuaan yli 200 metriä pitkä.

Urakassa rakennettavat uudet sillat ja ratapenger toteutetaan niin, että alueelle on jatkossa mahdollista sijoittaa toinen raide.

Urakan valvojana toimii Martti Välimaa Welado Oy:stä.

Rakennustöitä esiteltiin asukastilaisuudessa Pontuksen koululla 17.9.2018. (Tilaisuuden esitys)

Aikataulu

Rakennustyöt käynnistettiin elokuussa 2018. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan kesällä 2021.

Urakan vaikutus junaliikenteeseen

Urakan työvaiheet aiheuttavat katkoksia junaliikenteeseen. Ratatöistä johtuvien korvaavien kuljetusten lähtöpaikat löytyvät VR:n sivuilta

Sivu päivitetty 07.11.2018