Liikennevirasto

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat sekä kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä.

Tapamme toimia

Visio, strategia ja arvot

Liikenneviraston toiminta-ajatuksena on mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Toiminta-ajatus luo perustan viraston strategialle.

Organisaatio

Liikenneviraston organisaatio koostuu neljästä toimialasta sekä pääjohtajalle raportoivista Strategia ja Viestintä ja yhteiskuntavastuu -toiminnoista. Toimialat ovat Toiminnan ohjaus, Suunnittelu ja hankkeet, Väylänpito sekä Liikenteen ohjaus ja hallinta.

Johtaminen

Liikenneviraston toimintaa johtaa pääjohtaja apunaan johtoryhmä ja asiantuntijat. Toimialat vastaavat oman toimintansa tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.