Tavaraliikenne

Liikenneviraston tavoitteena on turvata kuljetusten turvallisuus, sujuvuus ja tehokkuus yhteistyössä kuljetusketjun eri osapuolen kanssa. Tärkeää on eri kuljetusmuotojen vahvuuksien hyödyntäminen ja jouheva yhteispeli.

$curSection.bigImageAltText.data

Kotimaan tavaraliikenne

Suomessa tapahtuvassa tavaraliikenteessä kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä oli yhteensä 274 miljoonaa tonnia ja kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli 20,3 miljardia tonnikilometriä. Eniten kuljetuksia synnyttää rakentaminen (maa-ainekset ja rakennusteollisuuden tuotteet), ruokaklusteri (maataloustuotteet ja elintarvikkeet) sekä metsäteollisuus (puuraaka-aineet ja metsäteollisuustuotteet).

Rautateiden tavarakuljetusten määrä oli vuonna 2014 37 milj. tonnia ja kuljetussuorite oli noin 9,6 miljardia tonnikilometriä. Rautatiekuljetukset palvelevat metsä-, metalli ja kemianteollisuutta sekä transitoliikennettä. Kaivosteollisuuden nousu on näkynyt kuljetuksissa. Tärkeimmät tavaralajit ovat metsäteollisuuden tuotteet ja puuraaka-aineet.

Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä oli vuonna 2014 kaikkiaan 5,5 miljoonaa tonnia, josta öljytuotteita oli 3,4 milj. tonnia ja raakapuuta 1,2 milj. tonnia. Kokonaiskuljetussuorite oli 2,3 miljardia tonnikilometriä.

Ulkomaan tavaraliikenne

Suomen ulkomaankaupan kuljetuksia oli v. 2014 n. 109 miljoonaa tonnia. Tästä merikuljetuksia oli 96 milj. tonnia ja maakuljetuksia n. 11 miljoonaa tonnia.

Suomen suurimmat satamat tavaramäärällä mitattuna ovat Kilpilahti (Sköldvik), HaminaKotka ja Helsinki. Tärkeimmät vientisatamat ovat HaminaKotka (metsäteollisuus, kemikaalit ja transito), Sköldvik (öljysatama), Kokkola (malmit ja rikasteet), Helsinki (yleissatama) ja Rauma (metsäteollisuus). Tuonnissa merkittävimmät ovat Sköldvik (öljysatama), Helsinki, HaminaKotka, Raahe (terästeollisuus) ja Naantali (öljysatama).

Lentorahdin osuus ulkomaankaupan arvosta on noin 10 %. Kansainvälistä lentorahtia kuljettiin v. 2014 n. 190 000 tonnia, josta Helsinki-Vantaan osuus oli 187 000 tonnia. Kotimaista lentorahtia kuljetettiin yhteensä n. 5 000 tonnia.

Sivu päivitetty 26.10.2015