Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen rahoitushaku vuodelle 2017

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on työntekijöiden kulkutapavalintoihin vaikuttaminen kestävien kulkumuotojen käyttöön kannustamalla ja ohjaamalla. Liikennevirasto, Sitra, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma avaavat vuodelle 2017 rahoitushaun työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K-luonteisiin projekteihin. Hakuprosessia koordinoi rahoittajien toimeksiannosta Motiva. Rahoitus on suunnattu uudenlaisten, innovatiivisten toimintamallien kokeilemiseen, soveltamiseen ja kehittämiseen työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa.

T&K-rahoitusta voivat hakea työpaikkojen liikkumisen ohjauksen kannalta keskeiset toimijat, kuten julkisen ja yksityisen sektorin työnantajat sekä liikkumisen ohjauksen toimijat ja palveluntarjoajat, konsultit, järjestöt ja tutkimuslaitokset. Rahoitus pyritään jakamaan tarkoituksenmukaisesti noin 5-8 projektin kesken. Rahoitusta myönnetään enintään 75 % koko projektin kustannuksista.

Haun teemat ovat

  • Uudet työpaikkojen kestävää liikkumista edistävät rahoitus- ja palveluntarjontamallit
  • Kestävän liikkumisen integrointi nykyisiin toimintamalleihin sekä muutosvaiheisiin
  • Käyttäjälähtöisyys ja kampanjat
  • Alueelliset pilotoinnit ja verkostot.

Rahoitusta voidaan hakea ja myöntää myös näiden teema-alueiden ulkopuoliselle projektille.

Hakuprosessiin liittyvien kysymysten esittämisaikaa on pidennetty 13.1.2017 saakka. Vastauksia kysymyksiin julkaistaan tällä sivulla kysymysten esittämisajan päätyttyä.

Hakemus tulee toimittaa perjantaihin 27.1.2017 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen liikkumisenohjaus(at)motiva.fi.

 

Hakuilmoitus (pdf)

Hakuteemojen esittely (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia hakuun liittyen

Hakeminen eri rahoitushauista: liikkumisen ohjauksen valtionavustus ja työpaikkojen liikkumisen ohjauksen -rahoitushaku

Kysymys: Tehdäänkö hankkeiden arvioinnissa yhteistyötä eri rahoitushakujen välillä? Voidaanko esimerkiksi siirtää hanke ”korista toiseen”, jos se olisi kokonaisuuden kannalta perusteltua?

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushaku sekä työpaikkojen liikkumisen ohjauksen rahoitushaku ovat erilliset rahoitushaut, joiden välillä hakemuksia ei voida siirtää. Rahoitettavien hakemusten osalta huomioidaan valintavaiheessa, ettei sama hanke/projekti voi saada rahoitusta molemmista rahoituslähteistä.

On myös mahdollista osallistua molempiin hakuihin samalla projekti-idealla. Tällöin tulee kuitenkin huomioida kummankin haun osalta kyseisen haun kriteerit.

Oman työn hyväksyminen omarahoitusosuudeksi

Kysymys: Voiko rahoitusta hakea myös hakijan omaan työhön vai vain esimerkiksi ostettaviin palveluihin? Voidaanko omaa työtä käyttää omarahoitusosuutena hakemuksessa?

Rahoituksen kohdistumista palveluihin tai omaan työhön ei ole haussa erikseen määritelty.

Hakijan projektiin kohdistaman työajan kustannus voidaan myös laskea omarahoitusosuuteen. Työajan kustannukset tulee olla todennettavissa esimerkiksi kirjanpito-otteella.

Sivu päivitetty 05.07.2017