Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

Liikennevirasto vastaa liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista vuonna 2019. Valtion talousarviossa avustuksille on varattu 900 000 euron määräraha. Haku julkaistaan lokakuun aikana ja hakumenettelyt ovat pääpiirteissään vastaavat kuin aiempina vuosina.

Liikennevirasto sai vuodelle 2018 määräaikaan mennessä yhteensä 50 hakemusta. Valtionavustusta myönnettiin 31 hakijalle yhteensä n. 1 160 000 euroa. Tiedot avustusta saaneista hakijoista löydät tämän sivun alalaidasta.

Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti joukkoliikenteen valtionavustuksilla. Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi ja palvelujen kokeilu sekä kehittäminen. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella siis kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa. Valtionavustusta haetaan vuosittain ja sen myöntämisestä päättää Liikennevirasto.

Liikennevirasto sai 42 liikkumisen ohjauksen valtionavustushakemusta vuodelle 2017. Yhteensä 29 hankkeelle myönnettiin valtionavustusta. Valtionavustusta saaneiden hankkeiden lista löytyy sivun lopusta. Valtionavustusta saaneiden hankkeiden lyhyet kuvaukset löytyvät tämän sivun alalaidasta.

 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2018, seuranta- ja raportointiohjeet sekä lomakkeet

Puolivuotisraportointi tulee palauttaa 31.8.2018 ja loppuraportit tulee palauttaa 31.1.2019 mennessä, lisätietoa alla olevissa ohjeissa.

Seuranta- ja raportointiohjeet (pdf)

Raportointilomake (docx)

Työajanseurantalomake (xlsx)

Menojen ja tulojen ilmoituslomake (xlsx)

 

Vuoden 2018 valtionavustusta saaneet hankkeet

Hankkeiden kuvaus

Vuoden 2017 valtionavustusta saaneet hankkeet

Hankkeiden kuvaus

Vuoden 2016 valtionavustusta saaneet hankkeet

Hankkeiden kuvaus

Vuoden 2015 valtionavustusta saaneet hankkeet

Hankkeiden kuvaus

Sivu päivitetty 19.09.2018