Liikkuminen palveluna

Liikkumisen palveluistumisella pyritään liikenteen kehittämiseen liikkujalle mahdollisimman saumattomaksi ja helpoksi kokonaisuudeksi. Liikkumiseen palveluna viitataan yleisesti myös termillä MaaS, joka tulee englanninkielisistä sanoista Mobility as a Service.

$curSection.bigImageAltText.data

Yksinkertaisimmillaan on kyse siitä, että matkustaja voi esimerkiksi hankkia tarvitsemansa matkan ovelta ovelle yhdellä maksulla ja lipulla. Palveluistuneessa liikenteessä liikennemuodot toimivat saumattomasti yhdessä ja matkasuunnitelmia on mahdollista muuttaa jopa matkan aikana, sillä tieto liikkuu matkustajan ja tavaran matkassa sujuvasti myös liikkumismuodon vaihtuessa.

Suomi kulkee liikkumisen palveluistumisen kärjessä ja on vahvasti mukana MaaS-ajattelun edistämisessä Euroopassa ja maailmalla. Viranomaisilla on liikkumisen palveluistumisen mahdollistajan rooli. Erilaiset linjaukset ja sääntely muodostavat perustan sille, millaisessa ympäristössä ja ilmapiirissä tulevaisuuden palveluita tuotetaan.

Liikenneviraston tehtävänä on olla tukemassa sellaisen ympäristön syntymistä Suomeen, jossa turvallisten, toimivien ja kannattavien liikenteen palveluiden kehittäminen ja markkinoille tuominen on mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi osallistumista liikkumiseen liittyvien kansallisten linjausten ja strategioiden muodostamiseen, investointeja infrastruktuuriin, Liikennevirastolla olevan datan avaamista palvelunkehittäjille sekä asiantuntija-avun tarjoamista liikkumisen palveluiden kehittämishankkeissa. Varsinaisten liikkumisen palveluiden kehittäminen ja tuottaminen tapahtuvat kuitenkin yritysvetoisesti ja markkinoiden ehdoilla.

Sivu päivitetty 30.11.2017