Liikkumispalvelukatalogi (NAP) on avattu

Henkilöliikenteen palveluntarjoajat ovat voineet avata liikennepalvelulain mukaiset olennaiset tiedot Liikenneviraston julkaiseman NAP-palvelun kautta 20.12.2017 alkaen. NAPiin tietoja toimittavien palveluntarjoajien pyydetään tutustumaan huolellisesti alla oleviin ohjeisiin ja NAP käyttöohjeeseen ennen palveluun kirjautumista. 

Linkki NAP palveluun >>

NAP på svenska

Liikennepalvelulain mukaan liikkumispalvelujen tarjoajien tulee avata avoimiin rajapintoihin palveluidensa niin sanotut olennaiset tiedot. Näitä olennaisia tietoja ovat esimerkiksi palvelualue, reitit, aikataulut, hinnat ja esteettömyystiedot. 

Olennaisten tietojen rajapintojen avaamisen velvoite koskee seuraavia liikkumispalvelutoimijoita:
- henkilöiden kuljetuspalvelut
- asemat, satamat ja muut terminaalit
- liikennevälineiden vuokrauspalvelut ja kaupalliset yhteiskäyttöpalvelut
- yleiset kaupalliset pysäköintipalvelut
- välityspalvelut

NAP palvelussa ilmoitetaan myös tieto myyntirajapinnasta. Lippu- ja maksujärjestelmän myyntirajapinnan avaamisvelvoite koskee niitä henkilöliikenteen tie- ja rautatietoimijoita, joilla on käytössään lippu- ja maksujärjestelmä. Lue lisää tietojen avaamisvelvoitteista täältä.

NAP on palveluiden kehittäjille tarkoitettu katalogi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja. Tietoja tullaan käyttämään muun muassa nykyistä laajempien reittioppaiden ja liikennepalveluiden kehittämiseen.

Sekä tietoja toimittavien että NAPia hyödyntävien tahojen pyydetään suhtautumaan NAPiin alun alkaenkin niin, että kehitys jatkuu lähikuukausina. Uusia ominaisuuksia lisätään saatujen kokemusten perusteella. Voit antaa palautetta joko NAPin kautta (oikea yläkulma) tai suoraan tästä linkistä.

Lyhyesti työvaiheista NAPissa

Ainoastaan tietoja toimittavat tahot rekisteröityvät NAP palveluun.  NAPissa olevia tietoja hyödyntävät tahot voivat selata järjestelmään jo tallennettuja palveluita ”Palvelukatalogi”-välilehdeltä ilman käyttäjätunnusta. Tietoja toimittavat tahot etenevät seuraavasti:

 1. Luo uusi käyttäjätunnus NAPiin
 2. Luo uusi Palveluntuottaja  NAPissa
 3. Tallenna palveluntuottajan Palvelu(t) NAPissa. Mieti, minkälaiset lähtökohdat sinulla on ja toimi tämän mukaisesti:
 • A. Palveluntuottajalla on omat koneluettavat täydelliset olennaisten tietojen rajapinnat
 • vain muutamia palvelua ja rajapintoja kuvailevia tietoja lisätään NAPiin
 • B. Palveluntuottajalla on vajanaiset omat rajapinnat
 • puuttuvat olennaiset tiedot sekä rajapintoja kuvailevat tiedot lisätään NAPiin
 • C. Palveluntuottajalla tai hänen kumppanillaan (esim. välityskeskus) ei ole omia rajapintoja (=ulkoiset koneluettavat rajapinnat –kohta jää tyhjäksi)
 • kaikki olennaiset tiedot tallennetaan NAPissa (pieni toimija)

4. Lopuksi tallenna Palvelu luonnoksena, tai tallenna ja julkaise ja katso lopputulosta sivun yläreunan Palvelukatalogista

Tarkempia ohjeita NAP käyttöohjeessa.

Pienet toimijat

Liikenneviraston tulee myös järjestää välineet, joiden avulla erityisesti pienet toimijat voivat digitoida olennaisia tietoja ja julkaista ne NAP-palvelussa. Toimija, joilla ei ole omia tietojärjestelmiä eikä mikään kumppani julkaise rajapintoja toimijan puolesta, toimii seuraavasti:

 • Säännöllisen reittiliikenteen tiedot tallennetaan Liikenneviraston Reitti- ja Aikateulueditorin avulla (RAE) ja täydennetään NAP-palvelussa
 • Muiden liikkumispalvelutyyppien tiedot tallennetaan suoraan NAP-palveluun

 

Tutustu ja osallistu NAPin kehitystyöhön

Tästä näet, mitkä ominaisuudet, korjaukset jne. on jo NAP-kehitystiimillä tiedossa tai jopa työn alla:

https://www.pivotaltracker.com/n/projects/2126022#

 • keltaisella näkyvät työn alla olevat tehtävät (current iteration/backlog)
 • harmaana näkyvät tehtävät odottavat tärkeysjärjestyksessä toteutumisvuoroaan
 • vaaleansinisinä näkyvät tarpeet ja havainnot on kirjattu ylös, mutta vaativat vielä suunnittelua ja muuta työstämistä ennen pääsyä toteutukseen (icebox)

Listoilla olevista asioista siis ei välttämättä tarvitse erikseen antaa palautetta. Alkuvuodesta 2018 korjataan esimerkiksi seuraavat:

 • Muun kuin säännöllisen henkilöiden kuljetuspalveluiden tietoihin ei voi vielä lisätä tietoja mahdollisista ennalta määritellyistä pysähtymispaikoista.
 • Palvelukatalogista haettaessa esim. hakuehto ”Tampere” ei anna tuloksena palvelua, jonka alueeksi on tietoja toimittaessa valittu koko Suomi

Valtioneuvoston vahvistaman olennaisten tietojen asetuksen mukaisia kaikkia tietoja varten ei ole olemassa kaikenkattavia ja laajassa käytössä olevia standardeja. Tästä johtuen toimijat käyvät keskusteluja käytettävistä rajapintakuvauksista tässä.  Liikennevirasto laatii keskustelujen pohjalta suosituksia rajapintojen avaamiseksi.

NAPin kehitysprojektin teknistä etenemistä voi seurata tässä. NAP:in jatkokehitysvaiheen tarkoituksena on aikaansaada mahdollisimman helppokäyttöiset palvelut, jotka edistävät liikkumispalvelujen yhteentoimivuutta ja uusien digitaalisten liikkumispalvelujen syntymistä.

Tietojen hyödyntäminen

Tietoja avaavat tahot vastaavat omien tietojensa laadusta ja päättävät tietojen käyttöehdoista. Avoin koneluettava rajapinta tarkoittaa, että rajapintakuvaukset ovat avoimia ja kaikkien saatavilla. Tiedot voivat olla jaossa avoimen datan periaatteilla (maksutta) tai tietoihin voi liittyä muita käyttöehtoja, mutta tietojen on oltava jaossa kaikille tahoille samoilla ehdoilla.

NAP-rajapintakatalogin vaatimus perustuu loppuvuodesta 2019 voimaan tulevaan EU-asetukseen ja se on otettu myös kansalliseen lainsäädäntöön nopeammalla aikataululla. NAP on EU-asetuksen edellyttämä kansallinen yhteyspiste (National Access Point, NAP), johon liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava tietoja digitaalisista tietorajapinnoistaan

Linkkejä

NAPOTE kehitysprojekti

Sivu päivitetty 16.01.2018