Liikkumispalvelukatalogi (NAP)

NAP on palveluiden kehittäjille tarkoitettu liikkumispalvelukatalogi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja. NAP-palvelun kautta avattavia tietoja tullaan käyttämään muun muassa nykyistä laajempien reittioppaiden ja liikennepalveluiden kehittämiseen. NAPiin tietoja toimittavia palveluntarjoajia pyydetään tutustumaan huolellisesti alla oleviin ohjeisiin ja NAP käyttöohjeeseen ennen palveluun kirjautumista. 

Linkki NAP palveluun >>

NAP på svenska / NAP in English   Anvisningarna finns på svenska här

Liikennepalvelulain mukaan liikkumispalvelujen tarjoajien tulee avata avoimiin rajapintoihin palveluidensa niin sanotut olennaiset tiedot. Näitä olennaisia tietoja ovat esimerkiksi palvelualue, reitit, aikataulut, hinnat ja esteettömyystiedot. Kaikki tiedot eivät ole olennaisia jokaisen palvelun osalta. Avattavat tiedot on määritetty valtioneuvoston asetuksessa. Lue lisää tietojen avaamisvelvoitteista täältä.

Olennaisten tietojen rajapintojen avaamisen velvoite koskee seuraavia liikkumispalvelutoimijoita:

 • henkilöiden kuljetuspalvelut
 • asemat, satamat ja muut terminaalit
 • liikennevälineiden vuokrauspalvelut ja kaupalliset yhteiskäyttöpalvelut
 • yleiset kaupalliset pysäköintipalvelut
 • välityspalvelut

NAP palvelussa ilmoitetaan myös tieto myynti-ja varausrajapinnasta. Lippu- ja maksujärjestelmän myyntirajapinnan avaamisvelvoite koskee niitä henkilöliikenteen tie- ja rautatietoimijoita, joilla on käytössään lippu- ja maksujärjestelmä. Velvoite koskee myös niitä, joilla on matkan varaamisen mahdollistavia rajapintoja. Esimerkiksi taksialalla velvollisuus koskee lähtökohtaisesti niitä tahoja, joilla on käytössään tietojärjestelmäpohjainen välitysjärjestelmä ja palveluvalikoimaan kuuluu mahdollisuus varata matka etukäteen.

Sekä tietoja toimittavia että NAPia hyödyntäviä tahoja pyydetään suhtautumaan NAPiin niin, että sen kehitys käyttäjäystävällisemmäksi on jatkuvaa. Uusia ominaisuuksia lisätään saatujen kokemusten perusteella. Voit antaa palautetta joko NAPin kautta (oikea yläkulma) tai suoraan tästä linkistä.

Lyhyesti työvaiheista NAPissa

Ainoastaan tietoja toimittavat tahot rekisteröityvät NAP palveluun. NAPissa olevia tietoja hyödyntävät tahot voivat selata järjestelmään jo tallennettuja palveluita ”Palvelukatalogi”-välilehdeltä ilman käyttäjätunnusta.

NAP palveluun kirjataan tietoja palveluntuottajasta sekä palveluntuottajan tarjoamasta palveluvalikoimasta. Huolehdithan, että myös palvelua koskevat tiedot on avattu kattavasti ja laadukkaasti. NAPiin tietoja toimittavat tahot etenevät seuraavasti:

 1. Luo uusi käyttäjätunnus NAPiin
 2. Luo uusi Palveluntuottaja  NAPissa
 3. Tallenna palveluntuottajan Palvelu(t) NAPissa. Mieti, minkälaiset lähtökohdat sinulla on ja toimi tämän mukaisesti:
 • A. Palveluntuottajalla on omat koneluettavat täydelliset olennaisten tietojen rajapinnat
 • vain muutamia palvelua ja rajapintoja kuvailevia tietoja lisätään NAPiin
 • B. Palveluntuottajalla on vajanaiset omat rajapinnat
 • puuttuvat olennaiset tiedot sekä rajapintoja kuvailevat tiedot lisätään NAPiin
 • C. Palveluntuottajalla tai hänen kumppanillaan (esim. välityskeskus) ei ole omia rajapintoja (=ulkoiset koneluettavat rajapinnat –kohta jää tyhjäksi)
 • kaikki olennaiset tiedot tallennetaan NAPissa (pieni toimija)

4. Lopuksi tallenna Palvelu luonnoksena, tai tallenna ja julkaise ja katso lopputulosta sivun yläreunan Palvelukatalogista

Tarkempia ohjeita NAP käyttöohjeessa. Palveluntarjoajalla on vastuu tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. NAPiin rekisteröityneille palveluntarjoajille lähetetään sähköpostitse uutiskirje muutaman kerran vuodessa, jossa on ajankohtaista tietoa NAP-palvelun kehityksestä ja vinkkejä tietojen ylläpitämiseen liittyen.

Pienet toimijat

Liikenneviraston tulee myös järjestää välineet, joiden avulla erityisesti pienet toimijat voivat digitoida olennaisia tietoja ja julkaista ne NAP-palvelussa. Toimija, joilla ei ole omia tietojärjestelmiä eikä mikään kumppani julkaise rajapintoja toimijan puolesta, toimii seuraavasti:

 • Säännöllisen reittiliikenteen tiedot tallennetaan Liikenneviraston Reitti- ja Aikataulueditorin avulla (RAE) ja täydennetään NAP-palvelussa
 • Meri- ja sisävesien tiedot voi luoda NAP-palvelun Meriliikenteen reitti- ja aikataulueditorilla. Editoriin pääsee kirjautumaan säännöllisen aikataulun mukaisen liikenteen palvelulomakkeelta kohdasta "Ulkoiset koneluettavat rajapinnat" tai NAP-palvelun yläpalkin pudotusvalikosta kirjautumisen jälkeen.
 • Muiden liikkumispalvelutyyppien tiedot tallennetaan suoraan NAP-palveluun

 

Tutustu ja osallistu NAPin kehitystyöhön

Tästä näet, mitkä ominaisuudet, korjaukset jne. ovat jo NAP-kehitystiimillä tiedossa tai jopa työn alla:

https://www.pivotaltracker.com/n/projects/2126022#

 • keltaisella näkyvät työn alla olevat tehtävät (current iteration/backlog)
 • harmaana näkyvät tehtävät odottavat tärkeysjärjestyksessä toteutumisvuoroaan
 • vaaleansinisinä näkyvät tarpeet ja havainnot on kirjattu ylös, mutta vaativat vielä suunnittelua ja muuta työstämistä ennen pääsyä toteutukseen (icebox)

Listoilla olevista asioista siis ei välttämättä tarvitse erikseen antaa palautetta. Alkuvuodesta 2018 korjataan esimerkiksi seuraavat:

 • Muun kuin säännöllisen henkilöiden kuljetuspalveluiden tietoihin ei voi vielä lisätä tietoja mahdollisista ennalta määritellyistä pysähtymispaikoista.
 • Palvelukatalogista haettaessa esim. hakuehto ”Tampere” ei anna tuloksena palvelua, jonka alueeksi on tietoja toimittaessa valittu koko Suomi

Valtioneuvoston vahvistaman olennaisten tietojen asetuksen mukaisia kaikkia tietoja varten ei ole olemassa kaikenkattavia ja laajassa käytössä olevia standardeja. Tästä johtuen toimijat käyvät keskusteluja käytettävistä rajapintakuvauksista täällä. Liikennevirasto laatii keskustelujen pohjalta suosituksia rajapintojen avaamiseksi.

NAPin kehitysprojektin teknistä etenemistä voi seurata tässä. NAP:in jatkokehitysvaiheen tarkoituksena on aikaansaada mahdollisimman helppokäyttöiset palvelut, jotka edistävät liikkumispalvelujen yhteentoimivuutta ja uusien digitaalisten liikkumispalvelujen syntymistä.

Tietojen hyödyntäminen

NAPissa olevia tietoja hyödyntävät tahot voivat selata järjestelmään jo tallennettuja palveluita ”Palvelukatalogi”-välilehdeltä ilman rekisteröitymistä. Tietoja avaavat tahot vastaavat omien tietojensa laadusta ja päättävät tietojen käyttöehdoista. Avoin koneluettava rajapinta tarkoittaa, että rajapintakuvaukset ovat avoimia ja kaikkien saatavilla. Tiedot voivat olla jaossa avoimen datan periaatteilla (maksutta) tai tietoihin voi liittyä muita käyttöehtoja, mutta tietojen on oltava jaossa kaikille tahoille samoilla ehdoilla.

Tietojen hyödyntäjille on avattu myös oma developer-sivu GitHubissa.

NAP-rajapintakatalogin vaatimus perustuu loppuvuodesta 2019 voimaan tulevaan EU-asetukseen ja se on otettu myös kansalliseen lainsäädäntöön nopeammalla aikataululla. NAP on EU-asetuksen edellyttämä kansallinen yhteyspiste (National Access Point, NAP), johon liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava tietoja digitaalisista tietorajapinnoistaan

Linkkejä

NAPOTE kehitysprojekti

Sivu päivitetty 22.10.2018