Kehittämishankkeet

NAP-projekti

Liikennevirasto kehittää yhdessä Solitan kanssa kansallista yhteyspistettä (National Access Point, NAP), johon liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava tietoja digitaalisista olennaisten tietojen rajapinnoistaan. NAP on palveluiden kehittäjille tarkoitettu katalogi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja.

NAP:in yhteyteen kehitetään digitointityökalua, jonka avulla erityisesti pienet toimijat voivat digitoida olennaisia tietojaan.

Syksyllä 2017 toteutetaan minimiversio NAP:ista, joka otetaan käyttöön 1.1.2018 mennessä. Samalla alkaa jatkokehitysvaihe, jonka aikana kehitetään palveluita saatujen kokemusten perusteella. Jatkokehitysvaiheen tarkoituksena on aikaansaada mahdollisimman helppokäyttöiset palvelut, jotka edistävät liikkumispalvelujen yhteentoimivuutta ja uusien digitaalisten liikkumispalvelujen syntymistä.

Toimijoita pyydetään osallistumaan keskusteluun yhteisistä rajapintakuvauksista google-keskustelualustalle. Kehitysprojektin teknistä etenemistä voi seurata täällä. NAP rajapintakatalogi julkaistaan osoitteessa www.finap.fi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Selvitys Liikenneviraston seuranta- ja yhteensovittamistehtävästä

Liikennevirastolla on käynnissä selvitys Liikenneviraston liikennepalvelulain mukaisesta seuranta- ja yhteensovittamistehtävistä. Kysyntä- ja tarjontatiedon tarkempi määrittely ja kuvaus tiedon toimittamisesta Liikennevirastolle sekä selvityksen loppuraportti valmistuu helmikuussa 2018. Selvityksen toteuttaa Strafica Oy ja WayStep Consulting Oy. Selvityksessä haastatellaan alan toimijoita loka- ja marraskuussa 2017.

Liikkumisen palveluiden sanasto

Projektin tarkoituksena on päivittää Liikenneviraston vuonna 2013 julkaisema opas Julkisen liikenteen sanasto (Liikenneviraston oppaita 4/2013). Uusi sanasto valmistuu maaliskuun 2018 loppuun mennessä.

Työn tuloksena syntyvä Liikkumisen palveluiden sanasto kuvaa julkisen liikenteen järjestämisen nykytilaa ja siihen liittyvää ajankohtaista sanastoa. Julkaisu tuo esiin liikennepalvelulain mukaisen tavoitetilan ja määrittelee lain mukaisen uuden käsitteistön liikkumispalveluita koskien. (Laki liikenteen palveluista (320/2017). Julkaisu määrittää myös sanaston ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Sanastoa koostetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa alan asiantuntijoiden kanssa. Mikäli haluat olla mukana liikkumisen palveluiden uuden käsitteistön määrittelyssä tai muutoin sanaston päivittämisessä, ota yhteyttä joukkoliikenne@liikennevirasto.fi. Selvityksen toteuttaa Strafica Oy ja WayStep Consulting Oy.

Lippu-projekti

Lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapinnan määrittelyitä laaditaan Lippu-hankkeessa. Lippu-projektia vetää Viestintävirasto. Liikennevirasto on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Lisätietoa Lippu-hankkeesta sekä linkki määrittelyihin löytyy Viestintäviraston sivuilta.  

 

 

Sivu päivitetty 21.02.2018