Liikennepalvelulaki mahdollistaa matkaketjut

Laki liikenteen palveluista (liikennepalvelulaki) luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena. Tarkoituksena on, että eri liikennepalveluja, kuten taksi- ja junamatkoja, voidaan yhdistää matkaketjuiksi. Samalla helpotetaan uusien yritysten markkinoille tuloa ja kevennetään alan sääntelyä. Liikennepalvelulaki toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäiset säädökset tulevat voimaan 1.1.2018.

Liikenteen palveluiden tarjoajien ja viranomaisten velvoitteet muuttuvat

Sujuva matkaketju eri liikennevälineiden välillä edellyttää liikennepalvelua koskevien tietojen, kuten reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen sekä maksujärjestelmien yhteentoimivuutta. Jotta tämä olisi mahdollista, liikennepalvelulaki velvoittaa palvelun tarjoajia avaamaan liikkumispalvelua koskevat olennaiset tiedot avoimen rajapinnan kautta. Samalla muille liikkumispalveluiden tarjoajille ja yhdistämispalveluille on avattava pääsy lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintoihin. Jaetulla datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä luodaan edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille. Lisätietoa tietovelvoitteista löydät täältä ja ohjeita tietojen toimittamisesta Liikenneviraston julkaisemaan NAP-palveluun löydät täältä.

Liikenneviraston keskeisimpiä tehtäviä liikennepalvelulain ensimmäisen vaiheen voimaan tullessa 1.7.2018 alkaen on 

  • tarjota rajapintaluettelo ja digitointityökalu olennaisten tietojen avaamiseksi (NAP-palvelu, jo 1.1.2018 alkaen)
  • seurata liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa sekä
  • sovittaa yhteen liikkumispalveluiden kehittämistä.

Lisäksi Liikennevirasto osallistuu lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseen yhteistyössä muun hallinnonalan kanssa. Lippu-hankkeen yhteydessä on muun muassa julkaistu opas matkaketjujen sopimuskäytännöistä. Lue lisää Lippu-projektista Viestintäviraston sivuilta. Lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapinnan pilottihankkeille myönnetään tukea. Hakuaika umpeutui 11.12.2017. Tietoa Lippu-pilottihankkeille myönnettävistä tuista ja hakuprosessista löytyy täältä.

Liikennepalvelulaki tuo mukanaan muutoksia liikennelupiin. Liikennepalvelulain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Lupiin liittyvistä asioista kerrotaan tarkemmin Trafin sivuilla.

Lakihankkeen eteneminen

I vaihe

II vaihe

III vaihe

 

Sivu päivitetty 13.02.2018