Liikennepalvelulain mukaiset olennaiset tiedot

Liikennepalvelulain mukaan liikkumispalvelujen tarjoajien tulee avata avoimiin rajapintoihin palveluidensa niin sanotut olennaiset tiedot. Näitä olennaisia tietoja ovat esimerkiksi palvelualue, reitit, aikataulut, hinnat ja esteettömyystiedot.

Olennaisten tietojen rajapintojen avaamisen velvoite koskee seuraavia liikkumispalvelutoimijoita:
- henkilöiden kuljetuspalvelut
- asemat, satamat ja muut terminaalit
- liikennevälineiden vuokrauspalvelut ja kaupalliset yhteiskäyttöpalvelut
- yleiset kaupalliset pysäköintipalvelut
- välityspalvelut

Olennaisten tietojen rajapintakatalogi, NAP

Liikenneviraston tulee järjestää kansallinen yhteyspiste (National Access Point, NAP), johon liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava tietoja digitaalisista olennaisten tietojen rajapinnoistaan. NAP on palveluiden kehittäjille tarkoitettu katalogi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja.

Valtioneuvoston vahvistaman olennaisten tietojen asetuksen mukaisia kaikkia tietoja varten ei ole olemassa kaikenkattavia ja laajassa käytössä olevia standardeja. Tästä johtuen toimijat käyvät keskusteluja käytettävistä rajapintakuvauksista tässä.

Liikennevirasto laatii keskustelujen pohjalta suosituksia rajapintojen avaamiseksi.

Syksyllä 2017 toteutetaan minimiversio NAP- ja digitointityökaluista, jotka otetaan käyttöön 1.1.2018 mennessä. Samalla alkaa jatkokehitysvaihe, jonka aikana kehitetään palveluita saatujen kokemusten perusteella. Jatkokehitysvaiheen tarkoituksena on aikaansaada mahdollisimman helppokäyttöiset palvelut, jotka edistävät liikkumispalvelujen yhteentoimivuutta ja uusien digitaalisten liikkumispalvelujen syntymistä.

Kehitysprojektin teknistä etenemistä voi seurata tässä.

NAP rajapintakatalogi julkaistaan osoitteessa www.finap.fi vuoden 2017 loppuun mennessä.

NAP-rajapintakatalogin vaatimus perustuu loppuvuodesta 2019 voimaan tulevaan EU-asetukseen ja se on otettu myös kansalliseen lainsäädäntöön nopeammalla aikataululla.

Liikenneviraston tulee myös järjestää välineet, joiden avulla erityisesti pienet toimijat voivat digitoida olennaisia tietoja ja julkaista ne NAP-palvelussa. Eli sellainen toimija, joilla ei ole omia tietojärjestelmiä rajapintojen julkaisemiseen, toimii seuraavasti:

  • Säännöllisen reittiliikenteen tiedot tallennetaan Liikenneviraston Reitti- ja Aikateulueditorin avulla (RAE) ja täydennetään NAP-palvelussa
  • Muiden liikkumispalvelutyyppien tiedot tallennetaan suoraan NAP-palveluun

 

Tietojen hyödyntäminen

Tietoja avaavat tahot vastaavat omien tietojensa laadusta ja päättävät tietojen käyttöehdoista. Avoin koneluettava rajapinta tarkoittaa, että rajapintakuvaukset ovat avoimia ja kaikkien saatavilla. Tiedot voivat olla jaossa avoimen datan periaatteilla (maksutta) tai tietoihin voi liittyä muita käyttöehtoja, mutta tietojen on oltava jaossa kaikille tahoille samoilla ehdoilla.

Linkkejä

- Liikenneviraston liikennepalvelulaki-sivu

- Olennaisia tietoja koskevat velvoitteet käytännössä - esitys Liikennepalvelulain Roadshow tilaisuudessa 10.10.2017

- Laki liikenteen palveluista

- Valtioneuvoston asetus liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista

- EU-MMTIS asetus
 

NAPOTE kehitysprojekti

- tiedote
- github

Sivu päivitetty 07.11.2017