Liikennepalvelulaki mahdollistaa matkaketjut

Laki liikenteen palveluista (liikennepalvelulaki) luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena. Tarkoituksena on, että eri liikennepalveluja, kuten taksi- ja junamatkoja, voidaan yhdistää matkaketjuiksi. Samalla helpotetaan uusien yritysten markkinoille tuloa ja kevennetään alan sääntelyä. Liikennepalvelulaki toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäiset säädökset tulevat voimaan 1.1.2018. Lakihankkeen etenemisestä tiedotetaan liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla.

Liikenteen palveluiden tarjoajien ja viranomaisten velvoitteet muuttuvat

Sujuva matkaketju eri liikennevälineiden välillä edellyttää liikennepalvelua koskevien tietojen, kuten reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen sekä maksujärjestelmien yhteentoimivuutta. Jotta tämä olisi mahdollista, liikennepalvelulaki velvoittaa palvelun tarjoajia avaamaan liikkumispalvelua koskevat olennaiset tiedot avoimen rajapinnan kautta. Samalla muille liikkumispalveluiden tarjoajille ja yhdistämispalveluille on avattava pääsy lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintoihin. Jaetulla datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä luodaan edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.

Liikenneviraston keskeisimpiä tehtäviä liikennepalvelulain ensimmäisen vaiheen voimaan tullessa 1.7.2018 alkaen on 

  • tarjota rajapintaluettelo ja digitointityökalu olennaisten tietojen avaamiseksi (jo 1.1.2018 alkaen)
  • seurata liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa sekä
  • sovittaa yhteen liikkumispalveluiden kehittämistä.

Lisäksi Liikennevirasto osallistuu lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseen yhteistyössä muun hallinnonalan kanssa. Lue lisää Lippu-projektista Viestintäviraston sivuilta. Lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapinnan pilottihankkeille myönnetään tukea. Hakuaikaa 11.12.2017 asti. Tietoa Lippu-pilottihankkeille myönnettävistä tuista ja hakuprosessista löytyy täältä.

Liikennepalvelulaki tuo mukanaan muutoksia liikennelupiin. Liikennepalvelulain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Lupiin liittyvistä asioista kerrotaan tarkemmin Trafin sivuilla.

 

Muualla verkossa

Sivu päivitetty 15.11.2017