Yhteystiedot

Liikennevirasto

Kestävän liikkumisen asiantuntija

Maija Rekola

  • 029 534 3058
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma 2018

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien ja kuntien katuverkolla. Vuonna 2018 investointiohjelman kautta jaetaan kunnille ja kaupungeille valtionavustusta yhteensä 3 500 000 euroa. Tukisummalla pyritään mahdollisuuksien mukaan rahoittamaan 6-10 eri hanketta. Avustusta voidaan myöntää hakijoille, jotka ovat osoittaneet sitoutumisensa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Edistämisohjelman tavoitteena on 30 % kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä.

Hankehakemuksia toivotaan seuraavista teemoista:
1.         Uudet kävelyn ja pyöräilyn reitit kaupunkiseuduilla (työmatkareitit, laatukäytävät) 
2.         Nykyisten kävelyn ja pyöräilyn reittien kehittäminen kaupunkiseudulla 
3.         Matkaketjut, esim. pyöräpysäköinnin kehittäminen

Hankkeiden valinnassa ja avustuspäätöksiä tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota hankkeiden arvioituun vaikuttavuuteen eli siihen, paljonko hankkeen arvioidaan lisäävän kävelyn ja/tai pyöräilyn määriä tai vaikutta-van kulkutapaosuuksiin kohdealueella.

Investointitukea haetaan hakulomakkeella. Ennen hakulomakkeen täyttöä tutustu hakuohjeeseen.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 7.12.2018 klo 16.00. Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@liikennevirasto.fi.

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman hakuohje (pdf)

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman hakulomake (docx) 

Sivu päivitetty 14.11.2018