Kävely ja pyöräily

Liikennevirasto edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita valtakunnallisissa toimintalinjoissa sekä alueellisessa ja seudullisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Lisäksi se ohjaa ELY-keskuksia kävely- ja pyöräteiden rakentamisessa ja kunnossapidossa. Myös kuntien ja seutujen tukeminen liikkumisen ohjauksessa edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

$curSection.bigImageAltText.data

Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus suomalaisten päivittäisistä matkakilometreistä on noin neljä prosenttia. Matkojen lukumäärissä laskettuna osuus on suurempi: vajaa kolmasosa matkoista tehdään jalan tai pyörällä.

Liikennevirasto laati yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimenpidesuunnitelman 2020. Sen taustalla on liikenne- ja viestintäministeriön strategia, jonka tavoitteena on lisätä kävely- ja pyörämatkojen määrää 20 prosenttia ja vastaavasti vähentää henkilöautomatkoja. Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä valitsemaan kävely tai pyöräily ainakin osalla matkoistaan.

Sivu päivitetty 10.11.2016