Joukkoliikenteen informaatiopalvelut

Rautatieasemien matkustajainformaatio on Liikenneviraston vastuulla. Liikenneviraston tehtävänä on lisäksi koota ja julkaista paikkansapitävät tiedot kaikista joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista valtakunnallisesti. Liikenteenharjoittajat ja toimivaltaiset joukkoliikenneviranomaiset ovat velvollisia toimittamaan tiedot Liikennevirastoon Joukkoliikennelain 57§ nojalla. Tietoja käytetään mm. palvelutason määrittelyssä ja suunnittelussa, matkustajainformaatiopalveluissa sekä seurannassa ja tilastoinnissa. Tiedot julkaistaan avoimena datana.

Liikennevirasto pyrkii edistämään eri toimijoiden innovatiivisten ja laadukkaiden informaatiopalveluiden kehittämistä. Liikennevirasto tarjoaa myös perustason valtakunnallisen kaikki joukkoliikennemuodot kattavan reittiopaspalvelun www.matka.fi. Uudistunut palvelu perustuu Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Liikenneviraston yhteistyössä kehittämään uuteen avoimeen reittioppaaseen. Seuraa ja kommentoi palvelun kehitystyötä tässä.


Palveluun ei ole vielä saatu mukaan koko valtakunnan kaikkia reittejä mutta viraston tavoitteena on saada palvelu mahdollisimman kattavaksi vuoden 2017 aikana.


 

Linkkejä:

Reitti- ja aikataulutiedon toimittaminen Liikennevirastolle >>
Pysäkkitiedot informaation pohjana >>
Avoin joukkoliikennetieto >>
 

Sivu päivitetty 11.10.2017