Joukkoliikenteen informaatiopalvelut

Rautatieasemien matkustajainformaatio on Liikenneviraston vastuulla. Liikenneviraston tehtävänä on lisäksi koota ja julkaista paikkansapitävät tiedot kaikista joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista valtakunnallisesti. Liikenteenharjoittajat ja toimivaltaiset joukkoliikenneviranomaiset ovat velvollisia toimittamaan tiedot Liikennevirastoon Joukkoliikennelain 57§ nojalla. Tietoja käytetään mm. palvelutason määrittelyssä ja suunnittelussa, matkustajainformaatiopalveluissa sekä seurannassa ja tilastoinnissa. Tiedot julkaistaan avoimena datana.

Liikennevirasto pyrkii edistämään eri toimijoiden innovatiivisten ja laadukkaiden informaatiopalveluiden kehittämistä. Liikennevirasto tarjoaa myös perustason valtakunnallisen kaikki joukkoliikennemuodot kattavan reittiopaspalvelun www.matka.fi. Palvelu perustuu Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Liikenneviraston yhteistyössä kehittämään Digitransitiin, jonka kehitystyötä voi käytännössä seurata tässä.

Digitransit palvelualustan ja matka.fi-palvelun kehityskohteita ovat mm:

- palvelun etusivun logiikan muutos
- palvelun saavutettavuuden parantaminen (mm. näkövammaisille)
- tulostusominaisuuksien parantaminen
- pysäkkikohtaisten aikataulunäkymien kehittäminen "virtuaalimonitori"
- pyöräilyä tukevien ominaisuuksien kehittäminen

 

Linkkejä:

Reitti- ja aikataulutiedon toimittaminen Liikennevirastolle >>
Pysäkkitiedot informaation pohjana >>
Avoin joukkoliikennetieto >>
 

Sivu päivitetty 27.11.2017