Liikenneviraston rooli joukkoliikenteessä

Liikenneviraston yhtenä strategisena tavoitteena on turvallinen ja helppo liikkuminen. Liikennejärjestelmää ja liikenteen palveluja kehitetään kokonaisuutena, johon joukkoliikenne kuuluu olennaisena osana.

Liikennepalvelulain mukaan Liikenneviraston tehtävänä on yhteensovittaa liikkumispalveluiden kehittämistä. Näin ollen Liikennevirasto on keskeisenä tahona mukana myös joukkoliikenteen valtakunnan tason kehittämisessä. Lain mukaista yhteensovittamistehtävää tullaan täsmentämään liikennehallinnon virastouudistusten yhteydessä.

Liikennevirasto koordinoi ELY-keskusten joukkoliikennetoimintaa sekä valtakunnallisia joukkoliikenteen kehittämishankkeita. Lisäksi Liikennevirasto toimii koordinoivana tahona joukkoliikenteen toimijoiden yhteistoimintaryhmässä (JOUSI-ryhmä) ja edistää lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta LIPPU-hankkeessa.

Liikennevirasto valmistelee alueellisten valtionavustusten kiintiöinnit sekä tekee suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen valtionavustuspäätökset. Joukkoliikenteen valtionrahoitusta sekä muita joukkoliikenteen tunnuslukuja voi tarkastella Liikenneviraston JUKU-palvelussa.

Jousi-ryhmä on määritellyt joukkoliikenteen valtakunnalliselle kehittämiselle vision ja kärkitavoitteet. Joukkoliikennealan toimijoiden yhteisenä tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen matkoja vuoteen 2022 mennessä 200 miljoonalla matkalla nykyisestä 530 miljoonasta vuosittaisesta matkasta. Yhteistoimintaryhmässä ovat edustettuina Liikenneviraston lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, suuret ja keskisuuret kaupungit, VR, Kuntaliitto, Linja-autoliitto, Paikallisliikenneliitto, Taksiliitto, ELY-keskusten edustus sekä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Osakeyhtiö.

Kasvavilla kaupunkiseuduilla Liikennevirasto osallistuu laaja-alaisesti liikennejärjestelmätyöhön liittyvään joukkoliikenteen kehittämiseen. Liikennevirasto vaikuttaa matkaketjujen sujuvuuteen osallistumalla matkakeskusten, asemien ja näihin liittyvän matkustajainformaation sekä liityntäliikenteen suunnitteluun yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Joukkoliikenteen lainsäädäntö

Laki liikenteen palveluista (320/2017) tuli voimaan 1.7.2018 kumoten joukkoliikennelain. Osa tietoa käsittelevistä lain pykälistä tuli voimaan jo 1.1.2018. Lisätietoa lakimuutoksesta löydät Liikenneviraston liikennepalvelulaki-sivuilta.

 

 

Keskeisimmät joukkoliikennettä koskevat muutokset:

  • Joukkoliikenneluvan tilalle tulee henkilöliikennelupa, joka oikeuttaa myös taksiliikenteen harjoittamiseen. Lupa voimassa 10 vuotta. Reitti- ja kutsuliikenneluvat poistetaan. Vaatimus yrittäjäkoulutuksesta poistetaan. Lue lisää Trafin sivuilta.
  • Olennaiset matka- ja aikataulutiedot avataan suoraan teknisten rajapintojen kautta. Kilpailutetun liikenteen lippu- ja maksujärjestelmiltä edellytetään tunnistepohjaisuutta, joka edistää järjestelmien yhteentoimivuutta. Lue lisää täältä.
  • Viranomaiset voivat edelleen järjestää liikennepalveluita palvelusopimusasetuksen mukaisesti. Reittiliikennelupasääntelystä luovutaan ja mahdolliset yksinoikeudet viranomaisen kilpailuttamalle liikenteelle vahvistetaan jatkossa hallintopäätöksellä. Lue lisää täältä.
  • Jotta viranomaisella säilyy tieto markkinaehtoisen liikenteen muutoksista toimialueellaan, säännöllisen henkilöliikenteen harjoittajien on ilmoitettava toiminnan aloittamisesta ja muutoksista 60 päivää aikaisemmin Liikennevirastolle. Lue lisää täältä.
  • Liikennevirasto jakaa muutostiedot toimivaltaisille viranomaisille NAP-palvelun kautta. Joukkoliikenneviranomainen voi liittyä muutostietojen tarkastelijaksi laittamalla viestiä joukkoliikenne@liikennevirasto.fi

 

Aiheesta muualla:

Sivu päivitetty 03.07.2018