Henkilöliikenne

Liikenneviraston tavoitteena ovat toimivat matkaketjut ja päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen.

$curSection.bigImageAltText.data

Suomalaisten kotimaan henkilöliikennesuorite on vuosittain noin 74 miljardia henkilökilometriä, mikä tekee 41 km henkilöä kohden vuorokaudessa. Noin 90 prosenttia suoritteesta kertyy tieliikenteestä maanteillä, kaduilla ja yksityisteillä. Joukkoliikenteen osuus on noin viidennes. Työmatkoilla julkisen liikenteen suoriteosuus on noin 15 prosenttia.

Noin neljännes suomalaisten matkoista liittyy työhön, koulunkäyntiin tai opiskeluun. Joukkoliikennettä käytetään erityisesti näillä matkoilla, vaikka työmatkasuoritteesta kolme neljäsosaa tehdäänkin henkilöautoilla. Vajaa kolmannes matkoista on ostos- ja asiointimatkoja ja reilu kolmannes vapaa-ajan matkoja. Kilometrimääräisesti eniten matkustetaan vapaa-ajalla.

 

Rautatieliikenteen matkustajamäärissä kasvua

Vuonna 2012 henkilöliikenteen määrän maltillinen kasvu maanteillä ja kaduilla taittui. Kuljetut henkilökilometrit vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 220 miljoonalla. Rautatieliikenteen osalta kasvua on ollut erityisesti kaukoliikenteessä, jossa matkustajamäärä kasvoi vuonna 2012 vajaalla 380 000:lla matkustajalla. Myös kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen matkustajaosuus on hienoisessa kasvussa.

Liikkumistavat muuttuvat

Päivittäisten matkojen keskinopeus ja matkan pituus ovat jatkuvassa kasvussa ja kehitys on suorassa yhteydessä yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Myös kotitalouksien liikkumiseen käyttämät menot ovat kasvaneet.

Henkilöautojen määrä on kasvanut ja varsinkin kakkosautot ovat yleistyneet. Yhtä autoa kohti ajetaan selvästi vähemmän kuin ennen. Automatkoista yleisimpiä ovat lyhyet, 1-3 kilometrin pituiset matkat. Kävellen ja pyörällä liikutut kilometrit ovat vähentyneet.

Julkisilla kulkuneuvoilla kuljettu matka on kasvanut reilusti, mutta kasvu selittyy pitkien ulkomaanmatkojen kasvulla. Vaikka ulkomaanmatkoja tehdään lukumäärällisesti vähän, kattavat ne lähes kolmanneksen kaikista kuljetuista kilometreistä.

Arjen matkoilla erilaisia tarpeita

Erilaisilta arkeen liittyviltä matkoilta toivotaan erilaista palvelutasoa. Työ- ja opiskelumatkoilla tärkeää on matka-aika ja ennustettavuus. Koulumatkoilla tärkeää on näiden lisäksi turvallisuus. Ostos- ja asiointimatkoilla korostuu matkustamisen helppous ja vapaa-ajanmatkoilla lisäksi mukavuus.

Sivu päivitetty 23.11.2015