Katso myös

Liikkumispalvelukatalogi NAP - Lisätietoa ja ohjeita olennaisten tietojen sekä lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintojen toimittamisesta NAP-palveluun.

www.finap.fi

www.liikennevirasto.fi/nap

 

Liikennejärjestelmä.fi-portaaliin on koottu Suomen liikennejärjestelmän tilan kehitystä valtakunnallisesti kuvaavia indikaattoreita.

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä muodostuu liikenneväylistä, henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa huomioidaan ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeet.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu palveluiden, tiedon ja infrastruktuurin yhtyeentoimivasta kokonaisuudesta. Lisätietoa liikennepalvelulaista ja ohjeita henkilöliikenteen palveluita koskevien tietojen toimittamiseen liittyen löydät täältä.
Sivu päivitetty 20.12.2017