Ajankohtaista

Pommisaaren nimikysely käynnissä 15.11. asti facebookissa

Onko mielestäsi Pommisaari vakiintunut paikannimenä Kokkolan Sataman pohjoispuolella sijaitsevalle altaalle? Onko mielessäsi vieläkin parempi nimi tulevalle saarelle? 

Anna äänesi ja vaikuta: www.facebook.com/Kokkolanvayla/ 

Ruoppaustyöt käynnissä Kokkolan 14 m väylällä

Kokkolan meriväylän ja sataman ruoppaustyöt käynnistyvät viikolla 40 kahden ruoppauslautan voimin. Ruoppauslautta Optimus on aloittanut 4.10 työt väylän ulko-osalla ja ruoppauslautta Harald aloittaa työt loppuviikosta satama-altaassa. Syyskuusta lähtien käynnissä olleet Pommisaaren rakennustyöt jatkuvat ruoppaustöiden ohella. 

Töiden arvioitu kesto on kolme avovesikautta ja hanke valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Ensimmäisen ruoppauskauden aikana ruopataan Puolustusvoimien kesällä räjähteistä raivaamat alueet sekä pilaantuneet sedimentit, jotka stabiloidaan niille varattuun läjitysaltaaseen satamassa. Hopeakiven uusien läjitysaltaiden penkereiden rakentaminen sekä louhintatyöt väylällä aloitetaan alustavan aikataulun mukaan vuonna 2019.

Liikenneviraston ja Kokkolan Sataman yhteishanke sisältää väylän ja satama-altaan syventämisen 13 metristä 14 metrin kulkusyvyiseksi. Ruoppaus-, louhinta- ja turvalaitetöiden lisäksi työt sisältävät Sataman pohjoispuolella sijaitsevan Pommisaaren täyttö- ja sulkemistyöt, Hopeakiven läjitysaltaiden rakentamisen sekä Kokkolan Syväsataman laiturirakenteen eroosiolaatan ja -suojauksen rakentamisen. Ruoppausmassat tullaan läjittämään pääosin Pommisaaren ja Hopeakiven läjitysaltaisiin. Stabiloitavat sedimentit läjitetään Syväsataman läjitysaltaaseen. Urakoitsijana toimii työyhteenliittymä Wasa Dredging Van Ord Kokkola JV. 

Hankkeella on lainvoimaiset ympäristö- ja vesiluvat ruoppaus- ja läjitystöille sekä Pommisaaren, Hopeakiven ja Syväsataman rakennustöille. "Hankkeen luvat edellyttävät laajaa ympäristön tarkkailua, joka toteutetaan ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti hankkeen aikana. Tarkkailujen avulla saadaan tärkeää tietoa hankkeen mahdollisista vaikutuksista ympäristöön." kertoo Kokkolan Sataman toimitusjohtaja Torbjörn Witting. 

Työkalustona väylällä ja sen läheisyydessä liikkuu ruoppauslauttojen lisäksi runsaasti muuta kalustoa, kuten hinaajia, proomuja ja henkilöstönkuljetusveneitä. Vapaa-ajan veneilijöiden ja kalastajien tuleekin kiertää ruoppauskalusto turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa. 

"Satama toimii normaalisti koko hankkeen ajan ja alusten turvallinen ja sujuva liikennöinti ruoppaustöiden aikana on varmistettava. Alusliikenne ja työt yhteensovitetaan viikoittaisissa liikennepalavereissa, joihin osallistuu viraston ja sataman edustajien lisäksi mm. urakoitsijat, luotsit ja alusliikenteen ohjaus. Viikkopalaverimalli oli käytössä viime vuonna valmistuneessa Rauman väylähankkeessa, jossa liikenteen ja töiden yhteensovitus onnistui erinomaisesti." kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri.

Näkymä karttapalvelusta

Karttapalvelu käytössä

Tiesithän, että hankkeella on käytössä selainpohjainen karttapalvelu, josta voit seurata hankkeen edistymistä ja työyksiköiden sijaintia reaaliajassa? Karttapalvelu on kaikille käyttäjille avoin.

Tutustu karttapalveluun tästä: https://is.ramboll.fi/kokkolan_satama/

Ruoppaaja Optimus, proomu ja hinaaja Kokkolan väylällä

Ruoppaustyöt käynnistyvät Kokkolan väylällä 3.10.

Ruoppauslautta Optimus aloittaa työt Kokkolan väylän ulko-osalla tänään. Ensimmäiseksi Optimus ruoppaa väylältä ja satamasta kohteet, joita ei ole aiempien syvennyshankkeiden aikana ruopattu. Hinaajat kuljettavat ruoppausmassoja proomuissa sataman pohjoispuolella sijaitsevaan Pommisaaren läjitysaltaaseen. Lisäksi alueella liikennöi miehistönkuljetusveneitä. Töitä tehdään 24/7.
 

Vapaa-ajan veneilijöiden ja kalastajien tulee kiertää ruoppauskalusto turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa, varoetäisyys kalustoon (ruoppaajat, hinaajat,proomut) tulee olla vähintään 800 m.

Oletko sinä se, jonka ehdotus uudesta nimestä päätyy merikartalle asti?

Pommisaaren rakennustyöt käynnissä

Hankkeen rakennustyöt on käynnissä Kokkolan sataman pohjoispuolella sijaitsevalla läjitysaltaalla. Tällä hetkellä avointa allasta muistuttava paikka tullaan täyttämään ja sulkemaan hankkeen aikana väylältä sekä satamasta ruopatuilla maamassoilla. Lisäksi satamasta saareen johtava pengertie tullaan poistamaan. Lopuksi saari maisemoidaan ympäristöön sopivaksi.

Saaren tämän hetkinen nimi juontaa juurensa 2000 –luvun alussa toteutettuun Kokkolan väylän ruoppaukseen, jolloin sitä hyödynnettiin ammustarvikkeita mahdollisesti sisältävien ruoppausmassojen läjityspaikkana. Saari tulee jatkamaan tehtäväänsä läjitysaltaana tässäkin hankkeessa, mutta se on päätetty nimetä uudestaan hankkeen valmistuessa.

Oletko sinä se, jonka ehdotus uudesta nimestä päätyy merikartalle asti? Mikäli mielessäsi on saarelle sopiva nimi, vieraile hankkeen facebooksivuilla ja anna ehdotuksesi saaren uudesta nimestä 31.12.2018 mennessä 3.9.2018 tehdyn julkaisun alle (linkki julkaisuun). Hankkeen projektiryhmä tekee päätöksen uudesta nimestä vuoden vaihteen jälkeen.

Urakkasopimukset allekirjoitettiin 27.7.2018

Liikennevirasto ja Kokkolan Satama Oy ovat allekirjoittaneet tänään 27.7.2018 Kokkolan 14 m väylän ja sataman syvennyshanketta koskevat urakkasopimukset työyhteenliittymä: Wasa Dredging – Van Oord Kokkola JV:n kanssa. Suomalainen Wasa Dredging Oy on toteuttanut viime vuosina useita Liikenneviraston ja satamien väyläprojekteja. Hollantilainen Van Oord on perinteikäs, yksi maailman suurimmista vesirakennus- ja ruoppausalan yrityksistä, jolla on yli 100 vuoden kokemus vesirakentamisesta ja ruoppaustöistä.

Väylän ja satama-alueen rakennustyöt alkavat elokuussa 2018.

Yleisötilaisuus herätti kiinnostusta paikallisissa asukkaissa sekä lehdistössä

Hankkeen yleisötilaisuus järjestettiin Kokkolan kaupungintalolla 19.6.2018. Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri ja Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting sekä tekninen päällikkö Tapio Lampinen kertoivat tilaisuudessa hankkeen taustasta sekä sisällöstä. Hankkeen ympäristö- ja vesiluvista sekä laajasta vesistö- ja kalataloustarkkailusta tilaisuudessa kertoi Merja Autiola Rambollista. Esitysten jälkeen osallistujat saivat esittää kysymyksiä sekä keskustella vapaasti hankkeesta.

Tilaisuuteen osallistui paikallisia asukkaita ja lehdistön edustajia, kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille.

Kutsu hankkeen yleisötilaisuuteen

Liikennevirasto ja Kokkolan Satama Oy toivottavat kaikki hankkeesta kiinnostuneet tervetulleeksi Kokkolan väylän ja sataman syventämistä käsittelevään yleisötilaisuuteen. Tilaisuus järjestetään Kokkolan kaupungintalolla (Kauppatori 5, 67100 Kokkola) tiistaina 19.6.2018 klo 18:00-20:00.

Väylän ja satama-alueen rakennustyöt on tarkoitus käynnistää heinä-elokuussa vuonna 2018. Rakentaminen jatkuu vuoden 2020 lopulle saakka.

Tilaisuus pidetään suomeksi, mutta tilaisuuden lopuksi on mahdollista keskustella asiasta myös ruotsiksi.

Tervetuloa!

Räjähteiden raivaustyöt alkavat Kokkolan syväväylällä ja sataman vesialueella

Puolustusvoimat aloittavat Kokkolan väylällä räjähteiden raivaustyöt viikolla 20. Viikon 20 jälkeen raivaustöitä tullaan jatkamaan viikoilla 23-25, mahdollisesti myös viikolla 26. Raivaustyöt toteutetaan ennen varsinaisten Kokkolan 14 m:n väylän ruoppaustöiden aloittamista. Raivaustöiden arvioitu työaika on maanantaista sunnuntaihin klo 8-18, pois lukien juhannustauko (22.6-24.6.), jolloin raivaustöitä ei tehdä.

Raivaustöiden aikana väylällä ja satamassa operoi 1-3 raivausryhmää. Lisäksi operointialueella liikennöi valvontaveneitä, jotka estävät veneliikenteen pääsyn vaara-alueelle. Operointialue käsittää väylän vesialueet ulkomereltä satamaan saakka, kattaen Syvä-,Hopeakiven-, ja Kantasataman vesialueet.

Raivaustöiden aikana raivauskohteiden läheisyydessä liikennöinti on ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä. Varoetäisyys raivauskalustoon on 800 m.

 

Kaupallisten kalastajien neuvottelutilaisuus järjestettiin 8.5.2018 Kokkolassa

Liikennevirasto ja Kokkolan Satama Oy järjestivät kaupallisille kalastajille tilaisuuden keskustella kalastajakorvausmenettelyistä tiistaina Kokkolan kaupungintalolla.

Tilaisuudessa kalastajille esiteltiin väylän ja sataman syventämishankkeen toteutukseen, vesi- ja kalataloustarkkailuihin, vertailukalastukseen ja kalastajakorvauksiin liittyviä asioita sekä keskusteltiin hankkeella toteutettavasta korvausmenettelystä.

Infotilaisuus 8.3.2018

Kokkolan meriväylän ja sataman syventämishankketta sekä Kokkolan Sataman hankkeeseen liittyviä hankintoja koskeva infotilaisuus järjestettiin 8.3.2018 Pasilassa. 

Infotilaisuuden esitykset on ladattavissa seuraavista linkeistä:

 

Sivu päivitetty 09.11.2018