Ajankohtaista

 

 

Räjähteiden raivaustyöt alkavat Kokkolan syväväylällä ja sataman vesialueella

Puolustusvoimat aloittavat Kokkolan väylällä räjähteiden raivaustyöt viikolla 20. Viikon 20 jälkeen raivaustöitä tullaan jatkamaan viikoilla 23-25, mahdollisesti myös viikolla 26. Raivaustyöt toteutetaan ennen varsinaisten Kokkolan 14 m:n väylän ruoppaustöiden aloittamista. Raivaustöiden arvioitu työaika on maanantaista sunnuntaihin klo 8-18, pois lukien juhannustauko (22.6-24.6.), jolloin raivaustöitä ei tehdä.

Raivaustöiden aikana väylällä ja satamassa operoi 1-3 raivausryhmää. Lisäksi operointialueella liikennöi valvontaveneitä, jotka estävät veneliikenteen pääsyn vaara-alueelle. Operointialue käsittää väylän vesialueet ulkomereltä satamaan saakka, kattaen Syvä-,Hopeakiven-, ja Kantasataman vesialueet.

Raivaustöiden aikana raivauskohteiden läheisyydessä liikennöinti on ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä. Varoetäisyys raivauskalustoon on 800 m.

 

Kaupallisten kalastajien neuvottelutilaisuus järjestettiin 8.5.2018 Kokkolassa

Liikennevirasto ja Kokkolan Satama Oy järjestivät kaupallisille kalastajille tilaisuuden keskustella kalastajakorvausmenettelyistä tiistaina Kokkolan kaupungintalolla.

Tilaisuudessa kalastajille esiteltiin väylän ja sataman syventämishankkeen toteutukseen, vesi- ja kalataloustarkkailuihin, vertailukalastukseen ja kalastajakorvauksiin liittyviä asioita sekä keskusteltiin hankkeella toteutettavasta korvausmenettelystä.

Infotilaisuus 8.3.2018

Kokkolan meriväylän ja sataman syventämishankketta sekä Kokkolan Sataman hankkeeseen liittyviä hankintoja koskeva infotilaisuus järjestettiin 8.3.2018 Pasilassa. 

Infotilaisuuden esitykset on ladattavissa seuraavista linkeistä:

 

Sivu päivitetty 13.05.2018