Raaseporin tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Suunnitteilla

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Johtaja

Päivi Nuutinen

  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Anna Miettinen

  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Raaseporin tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen

Liikennevirasto on aloittanut ratasuunnitelmien tekemisen Hyvinkää – Karjaa ja Karjaa – Hanko –rataosilla tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelma koskee Raaseporin kaupungin tasoristeyksiä sekä Lohjan kaupungin alueella sijaitsevia Kivelän ja Honkaniementien tasoristeyksiä, jotka kytkeytyvät Raaseporin puolella olevan tasoristeykseen Bålabyntien toimenpiteisiin.

Nykytila

Hyvinkää – Karjaa ja Karjaa – Hanko –rataosilla Raaseporin kaupungin alueella on tällä hetkellä 17 tasoristeystä, joista kuusi on luokiteltu vaarallisimpaan 10 prosenttiin tasoristeyksistä (seitsenportaisella asteikolla onnettomuusluokat 7 ja 6). Vuoden 2014 jälkeen alueella on poistettu kuusi tasoristeystä, joista viisi poistui Manngårdin alikulkusilta ratkaisulla.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on merkittävästi parantaa tasoristeysturvallisuutta Raaseporin alueella poistamalla tasoristeyksiä tai tekemällä turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Hanke

Laadittava Ratasuunnitelma koskee Raaseporin kaupungin tasoristeyksiä (17 kpl) sekä Lohjan kaupungin alueella sijaitsevia Kivelän ja Honkaniementien tasoristeyksiä. Ratasuunnitelman lähtökohtana käytetään 2014 tehtyä selvitystä tasoristeysten toimenpiteistä, joita nyt tutkitaan tarkemmin. Suunnitelma tehdään yhteistyössä kuntien kanssa.

Aikataulu

Ratasuunnitelman aloitusilmoitukset on julkaistu alueen lehdissä sekä Raaseporin ja Lohjan verkkosivuilla vuoden 2017 lopussa.  Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä Liikennevirasto tulee erikseen ilmoitettavana ajankohtana järjestämään suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.

Sivu päivitetty 19.01.2018