Ratasuunnitelma, Kiukainen¬–Kauttua–Säkylä rataosan lakkauttaminen, Eura, Säkylä

Suunnitteilla

Liikenneviraston tavoitteena on lakkauttaa rataosa Kiukainen–Kauttua–Säkylä, purkaa raiteet ja siihen liittyvä kalusto. Hankealue käsittää nykyisen rautatiealueen Kiukaisten liikennepaikalta Säkylään Sucros Oy:n tehtaalle sekä Kauttuan liikennepaikan alueen näiden väliltä. Vapautuva rautatiealue ennallistetaan ja liitetään lähikiinteistöihin. Rautatiealue siirtyy kunnan omistukseen asemakaava-alueella ja alueella, jolle kunta on päättänyt laatia asemakaavan (Ratalaki 80 §).

Yleisötilaisuus järjestettiin:

Aika 1.3.2017 klo 17.00 - 18.00

Paikka Euran kunnan valtuustosali, Sorkkistentie 10, Eura

Tilaisuudessa kerrottiin rautatiealueella tehtävistä toimenpiteistä sekä kuntien mahdollisista suunnitelmista asemakaavoitetuilla alueilla.

Esillä olleet lunastuskartat on ladattavissa alla olevasta linkistä:

https://onepoyry-my.sharepoint.com/personal/kyosti_kanerva_poyry_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=185ff0302826d43ab9874595d748c1e14&authkey=AYLtLluUV9E-hMdLX2BqSiw

Lisätietoja suunnitelmasta antaa: Projektipäällikkö Laura Aitolehti, Liikennevirasto, puhelin 0295343240

 

Sivu päivitetty 20.03.2018