Turun ratapihat

Turun ratapihaa kehitetään tulevaisuuden tarpeita varten ja sen tueksi on tehty raiteistoselvitys kaksi vuotta sitten. Ratapihalla on suunniteltu parannettavan laitureita ja raiteistoa, ja samalla suunnitellaan vaarallisten aineiden kuljetus ja niille tulevat raiteet. Ratapihojen kehittämisellä varaudutaan myös Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden mukanaan tuomiin maankäytön muutoksiin. Suunnittelun aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Sivu päivitetty 15.09.2017