Salo–Turku

Salon ja Turun väliselle pääosin yksiraiteiselle rataosuudelle tullaan myös suunnittelemaan nopean junayhteyden edellyttämiä toimenpiteitä, kuten kaksoisraideosuuksia ja kohtauspaikkoja. Suunnittelutyötä tehdään osana koko hankkeen suunnittelua. Salo–Turku-ratavälistä on laadittu kaksoisraideselvitys vuonna 2010.
Sivu päivitetty 15.09.2017