Helsinki–Turku nopea junayhteys

Suunnitteilla

Helsinki–Turku-yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä. Suunnitteilla oleva Helsinki–Turku nopea junayhteys lyhentäisi kaupunkien välistä matka-aikaa sekä laajentaisi työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta. Liikennevirasto tekee hankkeen suunnittelussa tiivistä yhteistyötä radanvarren kuntien sekä maakuntaliittojen kanssa.

Yhteystiedot

Hankesuunnittelu-osaston johtaja

Päivi Nuutinen

  • 029 534 3575
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö

Heidi Mäenpää

  • 029 534 3819
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Helsinki–Turku nopea junayhteys

Helsinki, Turku ja Tampere muodostavat merkittävän ja laajentuvan kasvukolmion. Liikennevirasto on tehnyt selvityksiä Helsinki–Turku-radan henkilöliikenteen kehitysnäkymistä, taloudellisista vaikutuksista ja laajan metropolialueen kehittämisestä. Helsinki–Turku-yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä, ja nopea junayhteys kaupunkien välillä palvelisi laajaa joukkoa ihmisiä.

Matka-aikaan ja sujuvampiin kulkuyhteyksiin liittyvät edut

Hankkeen myötä Helsinki–Turku-välin matka-aika lyhentyisi, mikä parantaisi alueiden välisiä kulkuyhteyksiä sekä laajentaisi näin työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta. Lisäksi hankkeella pyritään laajentamaan yritysten liiketoiminta-alueita, tukemaan matkailua sekä kasvattamaan alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä.
Parhaillaan käynnissä olevan suunnittelun arvioidaan kestävän vuoden 2020 loppuun.

Jatkosuunnittelu on käynnissä

Valtion budjetista on vuodelle 2017 myönnetty määrärahoja Helsinki–Turku-välin nopean ratayhteyden jatkosuunnitteluun 10 miljoonaa euroa. Parhaillaan käynnissä olevan suunnittelun arvioidaan kestävän vuoden 2020 loppuun.

Hanke voidaan jakaa neljään eri kokonaisuuteen: Espoon kaupunkirata, Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku–rataväli sekä Turun ratapihat. Seuraavana suunnitteluvaiheena on ratalain mukainen yleissuunnitelma. Espoon kaupunkiradasta on laadittu jo ratasuunnitelma ja tämän osuuden suunnittelua edistetään vasta mahdollisen investointipäätöksen jälkeen.

Tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

Suunnittelun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Suuri osa maankäyttöön liittyvistä tiedoista tulee kunnilta ja maakuntaliitoilta, jotka osallistuvat aktiivisesti suunnitteluun ja hanketyöhön.

Suunnittelukokonaisuudet ovat ratalain mukaista suunnittelua. Kansalaisilla ja eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitelmat tulevat yleisön nähtäville, ja suunnitteluvaiheen aikana pidetään tilaisuuksia, joissa yleisölle tarjoutuu palautteenantomahdollisuus suunnitelmista.

 

Sivu päivitetty 11.10.2017