Liikenneviraston asiakastutkimukset

Liikennevirasto selvittää kysely- ja haastattelututkimuksilla asiakkaiden ja sidosryhmien näkemyksiä toiminnastaan.

Asiakkaille suunnattuja tutkimuksia ovat muun muassa liikennejärjestelmää koskeva kysely kansalaisille sekä elinkeinoelämän asiakastutkimus. Niillä selvitetään asiakkaiden tyytyväisyyttä ja arvostuksia yli kulkumuotorajojen. Tienkäyttäjätyytyväisyyskysely, jäänmurron palvelutasotutkimus ja rautateiden matkustajainformaatiotutkimus ovat esimerkkejä yhteen kulkumuotoon kohdistuvista tutkimuksista.

Sidosryhmätutkimuksella ja innovaatiomittauksella tutkitaan eri sidosryhmien ja palveluntuottajien näkemyksiä.
 

 

Sivu päivitetty 14.11.2017