Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektinjohtaja

Juha Kansonen

  • 0295 34 3633
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

projektipäällikkö

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Helsinki-Riihimäki-hankkeen sisältö

Hankkeen sisältö

Helsinki-Riihimäki-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Ainolan ja Purolan välille radan länsireunaan rakennetaan 5,5 kilometriä pitkä lisäraide. Samalla osuudella radan itäreunassa nykyisin olevaa lisäraidetta jatketaan pohjoispäästä noin 1,5 kilometriä Purolan pohjoispuolelle sijoittuvalle uudelle raiteenvaihtopaikalle. Lisäraiteen myötä tavara- ja henkilöliikenne eriytetään kulkemaan erillisillä raiteillaan.

Lisäraideosuudelle rakennetaan uudet reunalaiturit Järvenpäähän ja Saunakallioon. Uudet laiturit korvaavat lisäraiteen alle jäävät ja purettavat nykyiset laiturit.

Kartta suuuremmassa koossa löytyy täältä.

$curSection.smallImageAltText.data

Useita liikennepaikkojen raide- ja vaihdejärjestelyjä

Lisäraiteen rakentamisen lisäksi tässä vaiheessa tehdään liikennepaikkojen raide- ja vaihdejärjestelyjä Tikkurilassa, Keravalla, Hyvinkäällä ja Riihimäellä.

Tikkurilassa laituriraiteiden jako lähi- ja kaukoliikenteen välillä uudistetaan. Jatkossa kaukojunien sekä Riihimäen ja Lahden lähijunien käytössä on kumpaankin suuntaan kaksi laituriraidetta. Vaihdeyhteydet on lisäksi suunniteltu niin, että raiteet ovat käytettävissä vastakkaisen suunnan liikenteestä riippumatta. Nykyisellään tälle liikenteelle on vain kolme raidetta ja Tikkurila muodostaakin liikenteelle selvän pullonkaulan.

Keravalla Vuosaaren satamasta sekä Sköldvikistä (Kilpilahti) tulevalle tavaraliikenteelle rakennetaan pääradan itäpuolelle lisäraide. Tavoitteena on luoda Vuosaaren tavaraliikenteelle sujuva reitti Keravan ohi sekä helpottaa tavaraliikenteen aikatauluttamista.

Hyvinkään liikennepaikan pohjoispäässä päärataan liittyy Hangon satamasta tuleva tavaraliikenneraide. Tämän risteyksen eteläpuolelle rakennetaan uusi vaihde, jotta läntisimmältä laituriraiteelta voidaan ohjata henkilöliikenne läntiselle keskiraiteelle. Uusi vaihdeyhteys paitsi sujuvoittaa lähiliikenteen kulkua myös helpottaa Hangonradan tavaraliikenteen liittymistä pääradalle.

Riihimäen liikennepaikan merkitys pääradan välityskykyä ja matkanopeuksia nostettaessa on erittäin suuri. Riihimäellä tehdään mittavat vaihde- ja raiteistomuutokset, joilla nopeutetaan ja selkeytetään junien kulkua. Lisäksi liikennepaikan asetinlaitetta laajennetaan ja perusparannetaan ja turvalaitteita uusitaan.

$curSection.bigImageAltText.data

Riihimäen aseman palvelutasoa parannetaan

Hankkeeseen kuuluu myös Riihimäen aseman palvelutason parantaminen muun muassa uusin, korkein laiturein sekä laiturikatoksia peruskorjaamalla.

Uusia liityntäpysäköintialueita polkupyöräilijöille ja henkilöautoille on suunniteltu rakennettavan Järvenpään sekä Saunakallion asemille. Lisäksi Keravan ja Riihimäen asemille on esitetty uusia polkupyöräpysäköintipaikkoja.

Edellytys Riihimäellä tehtäville vaihde- ja raiteistomuutoksille on Riihimäen kolmioraide, jonka seurauksena tavaraliikenteen läpiajo Riihimäen ratapihalla vähenee. Lisätietoa Kolmioraiteesta täältä.

Sivu päivitetty 06.10.2015