Melusuojauksia koskeva ratasuunnitelman muutos Keravalla ja Järvenpäässä

Keravan ja Järvenpään radan varren melusuojauksia koskeva ratasuunnitelman muutos on valmistunut. Ratasuunnitelman muutoksessa on suunniteltu teknisesti edistyksellisemmät, maisemaan paremmin sopivat ja matalammat melusuojaukset, joiden raideliikennemelulta suojaava vaikutus on vastaava tai hieman parempi kuin aiemmassa ratasuunnitelmassa esitetyillä melusuojauksilla.

Osana ratasuunnitteluprosessia Keravan ja Järvenpään kaupungit asettavat suunnitelmat nähtäville. Suunnittelualueen kiinteistöjen omistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelmalla voi olla vaikutusta, on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutus. Muistutus toimitetaan kyseessä olevalle kaupungille suunnitelman nähtävilläoloaikana.

Suunnitelmien materiaalit ovat nähtävissä myös täällä.

Sivu päivitetty 16.02.2018