Ajankohtaista

Tilannekatsaus helmikuu 2018

Hankkeen ensimmäiset kolme kuukautta
Hanke käynnistyi lokakuussa 2017 ja asetimme ensimmäiseksi tavoitteeksemme hankesuunnitelman kirjoittamisen. Tarkentaaksemme kuvaa hankkeen sisällöstä ja rajauksista tutustuimme intensiivisesti olemassa oleviin selvityksiin ja materiaaleihin. Näiden lisäksi olemme syventäneet ymmärrystämme tekemällä haastatteluja eri sidosryhmien jäsenille. Tavoitteenamme on ollut ymmärtää tarkemmin millaisia tarpeita Velho-järjestelmään liittyy ja tämän myötä jäsentää hankkeen sisältöä.

Seuraavaksi hankesuunnitelman viimeistely
Hankesuunnitelma alkaa olemaan viimeistelyä vaille valmis ja tavoitteenamme on julkaista suunnitelma helmikuun lopussa. Tämän jälkeen aloitetaan allianssin toteutusvaihe (TAS). Hanke tullaan toteuttamaan ketteriä menetelmiä noudattaen, joten hankesuunnitelma sisältää kuvauksen siitä mihin hankkeen aikana keskitytään ja mitä rajataan sen ulkopuolelle, mutta Velho-järjestelmän ideointi ja määrittely jatkuvat TAS-vaiheen aikana ja tulemme osallistamaan suunnitteluun myös eri sidosryhmien jäseniä.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan näiden sivujen kautta
Hankkeen etenemisestä tulemme viestimään tämän sivuston kautta. Jos sinulla herää kommentteja tai kysymyksiä, pyydämme lähettämään ne osoitteeseen velho@liikennevirasto.fi. Tällöin viesti tavoittaa kaikki allianssin projektiryhmän jäsenet.

Sivu päivitetty 07.02.2018